Junior Speaking Contest

Een aantrekkelijke speech schrijven en houden voor onbekenden is al spannend.

Lotte Braks (14) uit Heijen en Fleur Kempen (15) uit Rijkevoort hadden er nog een extra uitdaging bij; zij schreven en hielden hun speech in het Engels. Beiden doen tweetalig havo/vwo op Metameer jenaplan Boxmeer en deden mee aan de Junior Speaking Contest, een landelijke speechwedstrijd voor tweede- en derdeklassers tweetalig onderwijs. Tijdens de regionale voorronde – dit jaar online gehouden op 10 februari – streden zij tegen zeven kandidaten van andere tto-scholen in Nederland. Lottes boodschap was krachtig en hoopvol. Ze zegt: “It was the most terrifying thing I have ever done! But it was very exciting!” Fleur presenteerde haar speech over ‘vooroordelen’ met veel rust en zelfbeheersing. Fleur achteraf: “So many things seem to be an obstacle before I do them. But I am so glad I have done this!”

Deelnemers aan deze speechwedstrijd zijn niet alleen in staat hun mening in een vreemde taal te verwoorden, maar laten ook hun inzichten en passie zien voor zaken die spelen in de wereld. Lotte en Fleur zijn helaas niet door naar de landelijke finale.

Fotobijschrift: Lotte Braks met een krachtige en hoopvolle boodschap tijdens de Junior Speaking Contest.

Fotobijschrift: Fleur Kempen presenteerde haar speech met rust en zelfbeheersing.

Foto’s: Annemarie Wammes