Johannes Petrus Dijkman, Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De gemeente Sint Anthonis feliciteert Johannes Petrus Dijkman, omdat hij bij Koninklijk Besluit benoemd is tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Op 1 november 2021, tijdens de training van een klas van het Korps Commando Troepen, werd hij verrast door burgemeester Fränzel die hem de versierselen, die bij deze Koninklijke Onderscheiding horen, opspeldde en hem feliciteerde met deze prachtige en welverdiende onderscheiding.

Als bestuurder van de Stichting Munitie Technologische Modellen heeft de heer Dijkman professioneel een belangrijke bijdrage geleverd aan de kennis over explosieven op nationaal en internationaal niveau.

Daarnaast zet de heer Dijkman zich geheel belangeloos, al ruim 50 jaar, letterlijk in voor een veiligere wereld. De heer Dijkman reisde de hele wereld over, om leefgebieden vrij te maken van explosieven, verzorgde trainingen en opleidingen voor o.a. NGO’s en het OPCW en ondersteunt financieel instructeurs in voormalige oorlogsgebieden om munitiekennis op te doen en te onderhouden. 

Zonder subsidie of andere (geldelijke) vergoeding investeert de heer Dijkman bovengemiddeld in het behoud en de verzorging van de op het Mob-complex aanwezige flora en fauna:

  • De heer Dijkman vangt katten op, zowel katten die komen aanlopen, als katten die op het Mob-complex worden gedumpt. Hij verzorgt de katten, geeft ze voedsel, en als het nodig is zorgt hij voor medische hulp. Om te voorkomen dat deze katten zich voortplanten verzorgt de heer Dijkman de castratie en sterilisatie.
  • Ter behoud van de, op het Mob-complex aanwezige fauna, slaat de heer Dijkman extra waterputten en legt irrigatie aan, o.a. ter voorkoming van sterfte van de bomen op het terrein bij hitteperioden.