Inwoners stimuleren te werken aan herstel biodiversiteit

Gemeente Sint Anthonis is sinds november 2020 officieel partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Dit partnerschap biedt uitgebreide mogelijkheden voor samenwerking met andere organisaties. Daarnaast sluiten we met deelname aan bij publiekscampagnes om inwoners te helpen zelf stappen te nemen om te werken aan het herstel van de biodiversiteit.

Met dit partnerschap krijgt de gemeente de kans strategisch mee te denken over de invulling en realisatie van het Deltaplan. Inmiddels hebben zich bij het Deltaplan ruim 60 organisaties aangesloten, waaronder gemeenten, provincies, onderwijsinstellingen, natuurorganisaties en vele anderen. Wethouder Bellemakers: “Binnen onze gemeente doen we al erg veel in het kader van herstel van biodiversiteit. Aansluiten bij het Deltaplan geeft ons meer mogelijkheden om met andere partijen samen te werken en inwoners nog beter te betrekken.”

 Aanpak Deltaplan Biodiversiteit

De kern van de aanpak binnen het Deltaplan is dat alle grondgebruikers (natuurbeheerders, boeren, overheden en particulieren) gestimuleerd kunnen worden tot prestaties die bijdragen aan herstel van de biodiversiteit. Gemeente Sint Anthonis is al op vele vlakken bezig met het herstel van de biodiversiteit, bijvoorbeeld met projecten voor hergebruik van bermmaaisel en het stimuleren van het inzaaien van bloemrijke akkerranden. Onze werkwijze en visie sluiten dan ook uitstekend aan bij de aanpak en doelstellingen van het Deltaplan. Door deelname aan het Deltaplan ontstaan nog meer mogelijkheden om samenwerkingen aan te gaan met gelijkgestemde organisaties.

Inwoners stimuleren

Het herstel van de biodiversiteit is niet alleen taak van de overheden of natuurorganisaties. Als inwoner kunt u ook het nodige doen om een bijdrage te leveren. Vaak weten inwoners echter niet wat er mogelijk is. Daarom sluit gemeente Sint Anthonis aan bij de campagnes die binnen het Deltaplan Biodiversiteit worden opgezet om inwoners te informeren en te interesseren zelf stappen te nemen. De Campagne “Maak grijs groener” brengt het belangrijke maar misschien onbekende begrip biodiversiteit tot leven en helpt inwoners een bijdrage te leveren.