Interactieve live-uitzending gemeente Cuijk via internet (webinar) op 30 maart 2020

Maandag 30 maart 2020 organiseert de gemeenteraad van Cuijk een zogenaamd webinar; een interactieve live-uitzending via internet.

Proef
Zoekende naar mogelijkheden om de besluitvorming niet te laten stagneren, is dit webinar een proef. Het is een alternatief voor de reguliere themabijeenkomst, die vanwege de beperkende maatregelen als gevolg van de corona-crisis niet door kan gaan. De themabijeenkomst wordt zo als het ware naar de mensen thuis gebracht. Het webinar begint om 19.30 uur. Tijdens dit webinar kunnen niet alleen raadsleden, maar ook inwoners vragen stellen aan de drie sprekers door deze via sms te sturen naar: 06-23385646.

De onderwerpen die tijdens dit webinar aan bod komen
19.30 uur: Burgemeester Hillenaar over maatregelen coronavirus
20.00 uur: Cuijk Beweegt (Rob van der Wijst)
20.30 uur: Evaluatierapport uitvoering centrumvisie (Rik Eijkelkamp)