Indië-herdenking 2022 in teken van Japanse onderdrukking

De bevrijding van het Koninkrijk der Nederlanden is live te volgen bij Omroep Land van Cuijk.

Op maandag 15 augustus herdenken we de bevrijding van het Koninkrijk der Nederlanden. In Grave is de herdenking in handen van Stichting Indië Herdenking Grave.

Nederland werd bevrijd op 5 mei 1945. Op die datum is er in voormalig Nederlands-Indië echter nog geen sprake van een bevrijding.
De brute Japanse overheersing van het voormalige Nederlands-Indië drukt in de hierop volgende maanden nog zwaar op alle inwoners (zowel Nederlanders als ook de eigen inheemse bevolking) van dat land en ver daarbuiten. De uiteindelijke bevrijding volgt op 15 augustus 1945. Daarmee kwam voor het Koninkrijk der Nederlanden officieel een einde aan de Tweede Wereldoorlog. De geschiedenis van de mensen met een Indische oorlogsachtergrond is echter zó anders verlopen dat de activiteiten op 4 en 5 mei niet voldoende bij de behoeften van deze groep blijken aan te sluiten. De Stichting Indië-Herdenking Grave geeft met dit programma de aspecten van herdenken en gedenken vorm voor onze Indische gemeenschap in Grave. Daarnaast gaat de Stichting ook nog andere activiteiten ontplooien om het Indische gedachtegoed in stand te houden.

Tijdens de herdenking komen inwoners uit Grave en omstreken bijeen bij de plaquette op het Torenplein in het centrum van Grave. Met Indische muziek op de achtergrond zal om 19 uur een welkomstwoord gesproken worden door Charley Woesthoff namens de Stichting Indië-Herdenking. Daarna volgt voorzitter Evy Boer-De Wit, waarna er muziek is van het Stemmenorkest. Gevolgd door een toespraak door wethouder Hendriks van de gemeente Land van Cuijk.
Vervolgens speelt Harry Reffeltrath van de Harmonie Stad Grave Signaal Taptoe, gevolgd door twee minuten stilte. Daarna worden er bloemen gelegd door burgemeester en wethouders en de Stichting, ondersteund door Indische muziek. Aansluitend is er een toespraak van Jerry de Wit en een lied gezongen door Pascale en Wesley Portier. De herdenking wordt afgesloten door Charley Woesthoff en een klein defilé langs de plaquette.

De uitzending is op maandag 15 augustus van 19.00 tot 20.00 uur.

Meer weten of in contact komen met de organisatie van dit evenement? Dat kan via peter@0486tv.nl

Het programma is te volgen via het Ziggo kanaal 40 en het KPN kanaal 1475, het radiokanaal 915, de FM frequenties en streaming via de website: www.omroeplandvancuijk.nl——