Heropenening Molen “de Vooruitgang” Oeffelt

Op maandag 10 april om 11.00 uur (tweede Paasdag) zal wethouder Joost Hendriks, door het lichten
van de vang, molen “de Vooruitgang” in Oeffelt (gemeente Land van Cuijk) weer laten draaien, om hiermee de restauratie af te
sluiten.

Restauratie
De molen heeft bijna drie jaren stil gelegen door de grote restauratie. Deze was nodig omdat de
roeden technisch afgekeurd waren en zijn vervangen. Ook is de hele molen aangepakt en weer in
orde gebracht.
Omdat de wieken volledig vervangen zijn hebben we de kans benut om het fokwieksysteem weer
terug te brengen. Dit systeem is, na de oorlog, op de molen aangebracht door de gebr. Manders in
samenwerking met Ir Fauël, de bedenker van dit systeem. Het systeem is in 1946 gebouwd door de
gebr. Haerkens uit Oeffelt.De molen was de eerste molen in Nederland met dit nieuwe wieksysteem en is daarom bekend in de
Nederlandse molenwereld. Met het nieuwe wieksysteem is de molen teruggebracht naar de laatste
staat, waarin hij fungeerde als malende windmolen.

Toegankelijkheid
De toegangstrap op de begane grond van de molen was zeer steil. Het was een hinderpaal voor
mensen die slecht ter been zijn. Als afsluiting van de restauratie is in de molen een gewone
toegangstrap aangebracht, waardoor de molen publieksvriendelijk is geworden. Een bezoek aan de
molen is nu voor meer mensen mogelijk.
Ter gelegenheid van deze opening is een kleine expositie ingericht op de begane grond door “Heem
en Historie Oeffelt”. Getoond worden foto’s en gegevens van de beide molens van Oeffelt.

Regionale Molendag
Op tweede Paasdag zijn in het Land van Cuijk 5 molens geopend in verband met de regionale
molendag, georganiseerd door de Molenvrienden Land van Cuijk. De geopende molens zijn: Oeffelt,
Cuijk, Linden, Gassel en Mill. Onze molen is de hele dag open. U kunt de 5 molens bezoeken via een
fietsroute. De route is verkrijgbaar bij de deelnemende molens.

U bent van harte welkom op 10 april.
De molenaars van “de Vooruitgang”, Oeffelt