Hef uitsluiting ouderen voor individuele inkomenstoeslag op

De dramatische koopkrachtontwikkeling van Nederlandse huishoudens vraagt om actie van het kabinet. Onder de zwaarst getroffen huishoudens bevinden zich ook ouderen met een langdurig laag inkomen. KBO-Brabant, zelfstandige vereniging van 120.000 senioren, roept het kabinet op om de uitsluiting van AIO- en AOW-gerechtigden voor de individuele inkomenstoeslag op te heffen.

In een recente brief aan minister Schouten van Armoede, Participatiebeleid & Pensioenen stelt KBO-Brabant dat opheffing van de uitsluiting van gepensioneerden voor de individuele inkomenstoeslag, voorheen langdurigheidstoeslag genaamd, een zeer gerichte, eenvoudig uitvoerbare maatregel is om juist ouderen met een laag inkomen tegemoet te komen. Deze maatregel vraagt slechts om een minimale aanpassing van de Participatiewet: het schrappen van de uitsluitingsbepaling in artikel 36, lid 1. Bovendien brengt de maatregel geen grote nieuwe uitgaven voor de rijksbegroting met zich mee, terwijl de doelgroep er wel zeer gericht mee wordt geholpen.

Het gaat hier om meer dan een ‘leuk idee’. De uitsluiting van gepensioneerden van deze inkomenstoeslag is niet meer te verdedigen, zoals KBO-Brabant beargumenteert in een notitie bij zijn brief aan de minister.