Opknapbeurt John S. Thompsonbrug Grave gereed

Het grootschalige onderhoud aan de John S. Thomsponbrug bij Grave is gereed. Tijdens de grondige opknapbeurt is de brugconstructie verstevigd  door middel van protheses, zijn de regenboogkleuren van het rijksmonument in ere hersteld, is de bovenbouw van de brug voorzien van een nieuwe verflaag en zijn het wegdek en het fietspad vervangen.
Een plotselinge gewichtsbeperking, hoogwater in juli 2021, hitte die werkmethoden belemmerde en het periodiek verplaatsen van de inventieve Slim Fit Coat; het was een enerverende projectperiode. Desondanks zorgde aannemer het Gelders Staalstraal- en schildersbedrijf (GSB) ervoor dat de werkzaamheden volgens planning eind 2022 gereed zijn.

Onderhoud waterwegen Zuid Nederland

Rijkswaterstaat werkt continu aan toegankelijke vaarwegen, waterkwaliteit, veiligheid en ecologische waarden rond het water. Daarvoor zorgen we samen met anderen voor beheer en onderhoud van de vaarwegen in Zuid-Nederland en voor aanleg, onderhoud en inrichting van waterwerken, oevers en uiterwaarden. Daarbij zoeken we steeds naar de gemene deler in een veelheid aan eisen, wensen en belangen. Desondanks zijn hinder en storingen niet altijd te vermijden. Vanzelfsprekend beperken we die hinder zoveel als mogelijk en communiceren we er tijdig over.