Groen licht voor verbouwplannen Oelbroeck

Sint Anthonis– Na de goedkeuring van de provincie*, die deze week binnenkwam, kan niets de verbouwing van de Multi Functionele Accommodatie Oelbroeck nog tegenhouden. Ben Fransen en Henk van Haare (Stuurgroep MFA) en wethouder Huub Bellemakers zijn blij dat de kogel door de kerk is. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Gelukkig ligt er nu een plan waar zowel de stuurgroep, de wethouder, als de gemeenteraad tevreden mee zijn.

Bouwvoorbereidingsfase

Aan de gemeenteraad zijn onlangs door het college van B&W vier varianten voorgelegd voor het toekomstbestendig maken van MFA Oelbroeck. De gemeenteraad van Sint Anthonis heeft een keuze gemaakt uit één van de varianten (variant 3) en het college de opdracht gegeven om de realisatie te gaan voorbereiden. Het plan voor de revitalisering van MFA Oelbroeck is echter nog niet uitvoeringsgereed. Het plan moet technisch verder worden uitgewerkt, er moeten goede afspraken worden gemaakt over beheer en exploitatie, de inhoudelijke samenwerking moet verder worden opgetuigd en nog veel meer. De bouwvoorbereidingsfase van het project moet nu worden doorlopen.

Daadwerkelijke bouw

Het komend jaar bereiden we de bouw voor, waarna men eind 2020 begin 2021 start met het daadwerkelijke verbouwen van MFA Oelbroeck. Dat zal een hele operatie worden aangezien Oelbroeck veel verschillende gebruikers kent die liefst zo min mogelijk last ondervinden van het hele project. De projectorganisatie die het hele traject zal gaan begeleiden wordt de komende maanden opgetuigd.