Grave krijgt subsidie voor huisvesting vergunninghouders

De Rijksoverheid vraagt van gemeenten een actieve houding bij het huisvesten van vergunning-houders. Het blijft niet bij vragen alleen, om uitstroom vanuit overvolle asielzoekerscentra te bevorderen stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) subsidie beschikbaar. Gisteren werd bekend dat de gemeente Grave een bedrag van 982.000 euro krijgt.

Instroom
Door de verhoogde instroom uit onder meer Afghanistan is sprake van oplopende druk in en op de locaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Eenvoudig gezegd, de AZC’s zitten overvol met vergunninghouders, momenteel zo’n 12.000, die eigenlijk al lang reguliere woonruimte hadden moeten krijgen. Daarmee wordt ruimte bezet gehouden voor nieuwe asielzoekers zodat crisisopvang (bijv. in sporthallen) dreigt. Er wordt naarstig gezocht naar oplossingen. Zo hebben COA en het Rijksvastgoedbedrijf  locaties in kaart gebracht waar snel tijdelijke woningen voor vergunninghouders kunnen worden neergezet, zoals containerwoningen. Ook wordt er samen met onder andere woningcorporatiekoepel Aedes en bouwbedrijven gekeken wat voor andere gebouwen snel geschikt kunnen worden gemaakt om in te wonen. Daarnaast is door het Rijk 14,9 miljoen euro beschikbaar gesteld die op basis van de Regeling specifieke uitkering vergunninghouders kan worden aangevraagd.

Grave
Gelet op de oproep vanuit het Rijk hebben in de gemeente Grave de Stichting  BOEi, eigenaar van de voormalige Generaal de Boskazerne, en Mooiland het plan opgevat voor een tijdelijke woonoplossing binnen een van de gebouwen op het complex. Het plan is om 28 wooneenheden/appartementen te realiseren in gebouw E1 voor zowel vergunninghouders als andere woningzoekenden. BOEi draagt daarvoor voor vijf jaar het eenmaal verbouwde pand in huur over aan Mooiland die als verhuurder/beheerder op gaat treden. Om de exploitatie van deze constructie (verbouwingskosten monumentaal pand en de relatief korte – en daarmee onrendabele – verhuurperiode) rond te kunnen krijgen is met succes een beroep gedaan op de Regeling specifieke uitkering vergunninghouders.

Regeling
Op basis van de regeling hebben 13 gemeenten, waaronder dus Grave, een financiële bijdrage ontvangen voor het realiseren van huisvesting voor vergunninghouders. Hiermee worden tussen nu en eind 2023 bijna 800 woonruimtes voor vergunninghouders gerealiseerd. Daarnaast worden er zo’n 600 woonruimtes voor andere aandachtsgroepen gerealiseerd.
Wethouder Lemmen is verheugd over de bijdrage vanuit het Rijk. Lemmen: “Met deze bijdrage kunnen 28 appartementen gerealiseerd worden. Met BOEi en Mooiland is afgesproken dat bij de bewoning een verdeling wordt aangehouden van 50% vergunninghouders en 50% andere woningzoekenden, zoals spoedzoekers en starters. Daarmee wordt ook de druk op de Graafse woningmarkt verminderd”.

Planning
Nu duidelijk is dat een rijksbijdrage tegemoet kan worden gezien, gaan BOEi en Mooiland aan het werk. Gebouw E1 kan met een omgevingsprocedure een (tijdelijke) woonbestemming krijgen. Verbouwing en intrekken eerste huurders kunnen naar verwachting nog in 2022 plaatsvinden.