Gewichtsbeperking 10 ton verkeer over de John S. Thompsonbrug

Op de John S. Thompsonbrug in Grave, waar de N324 overheen gaat, geldt vanaf woensdag 29 juli tijdelijk een gewichtsbeperking voor vrachtverkeer, OV-bussen en landbouwverkeer boven de 10 ton. De brug dateert uit de jaren 20 van de vorige eeuw en heeft te lijden onder het toegenomen zwaardere (vracht)verkeer. Met deze maatregel wordt, in overleg met de provincies Gelderland en Noord-Brabant, de brug minder belast en blijft de brug veilig beschikbaar voor personenauto’s en verkeer onder de 10 ton. Brandweer en ambulances kunnen in geval van nood gebruik blijven maken van de brug. Zij krijgen hiervoor een ontheffing.

Uit recente inspecties en onderzoek blijkt dat de huidige belasting niet langer meer toelaatbaar is voor de brugconstructie. Rijkswaterstaat was al gestart met levensduur verlengend onderhoud van de brug. De komende twee jaar worden de verflaag, het wegdek (slijtlaag) en een aantal kleine onderdelen van de brug vervangen. Die werkzaamheden worden nu gecombineerd met de reparatiewerkzaamheden aan de constructie van de brug. Rijkswaterstaat zet in op een versnelde aanpak van de brug, zodat ook het zwaardere verkeer (>10 ton) weer gebruik kan maken van de brug. Zodra de planning en de hinder voor het (scheepvaart)verkeer bekend zijn, communiceren we dit naar de omgeving en weggebruikers.

Meer informatie
Meer informatie over de werkzaamheden aan de John S. Thompsonbrug is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/bruggrave. U kunt ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).

Omleidingsroute

Deze maatregel gaat hinder opleveren voor met name het openbaar vervoer, landbouwverkeer en vrachtverkeer. In 2019 reden er per etmaal gemiddeld 14.000 voertuigen over de brug, waarvan circa 1.000 tot de categorie zwaarder dan 10 ton behoorde. Verkeer zwaarder dan 10 ton vanuit het noorden wordt omgeleid naar de A50 Maasbrug, via de N845 (Drutenseweg), de A326 en vervolgens via knooppunt Bankhoef naar de A50 richting Eindhoven. Daarna afslag Ravenstein via de N277 (Dorpenweg) weer richting Grave. Dit is ongeveer 15 km omrijden, met een extra reistijd van een kwartier tot twintig minuten. Landbouwverkeer wordt ook omgeleid via de A50 Maasbrug bij Ravenstein. Op de A50 zijn parallelwegen aanwezig waar landbouwvoertuigen (langzaamverkeer) gebruik van kan maken. Personenauto’s en verkeer onder de 10 ton ondervinden geen hinder.