Gemeenteraad Sint Anthonis stelt unaniem nieuwbouwplan ‘De Blauwe Beek’ in Oploo vast

SINT ANTHONIS – Voor project De Blauwe Beek in Oploo is op 18 november jl. het bestemmingsplan unaniem vastgesteld door de gemeenteraad. Het woningbouwproject, een initiatief van projectontwikkelaar Janssen de Jong, zal de komende jaren gefaseerd in maximaal 90 woningen voorzien voor Oploo en haar regio. Een flinke nieuwbouwimpuls waar de gemeente Sint Anthonis, die overgaat in de gemeente Land van Cuijk, heel erg blij mee is.

Plek voor jong, oud én gezinnen
Binnen het plan wordt een grote diversiteit aan woningen ondergebracht met speciale aandacht voor starters en senioren. Die laatste doelgroep krijgt een mooie plek aan de groene drager van het plan, de Kleine Beek, welke van noord tot zuid door het plangebied meandert. ‘Vanuit alle betrokkenen waar we mee aan tafel hebben gezeten wordt aangegeven dat er veel behoefte is aan woningen voor jong (starter) en oud (levensloopbestendig), volgens Pim van den Elzen, projectmanager bij Janssen de Jong Projectontwikkeling. ‘De andere woningen die in het plan terugkomen, namelijk hoekwoningen, tweekappers en vrijstaande woningen, zijn perfect voor gezinnen, zo is er voor ieder wat wils’.

Land van Cuijk
Wethouder Wouter Bollen (VVD) ziet de unanieme vaststelling als een belangrijk signaal om iets aan de grote woningvraag in de nieuwe gemeente Land van Cuijk en Oploo in het bijzonder te kunnen doen. ‘Juist in woonkernen als Oploo is het van belang om vitaliteit te behouden en vergrijzing tegen te gaan en dat lukt ons met De Blauwe Beek’ volgens Bollen, die blij is met de steun van de voltallige raad in de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen. Wethouder Bollen en projectmanager van den Elzen zijn het er over eens: ‘Een project als deze waarbij snel woningen worden toegevoegd is in deze huidige wooncrisis zeer welkom.’

Planning
De omgeving is met de planvorming van De Blauwe Beek vanaf het begin betrokken. Via informatieavonden, koffiegesprekken met omwonenden aan de keukentafel is er veel enthousiasme en ongeduld gebleken. Door ook de klankbordgroep regelmatig aan te haken bij het proces, is er een breed gedragen plan ontstaan. Lid van de klankbordgroep Jan van Sambeek, tevens aanwonende: ‘een prachtig plan, hier zit het dorp op te wachten’.

Daarom zijn de voorbereidingen voor de nieuw aan te leggen infrastructuur, natuurontwikkeling en uiteraard de woningen in volle gang. Pim van den Elzen: ‘we staan klaar om begin volgend jaar te starten met de verkoop van de eerste woningen en als alles volgens planning gaat kunnen we midden volgend jaar starten met de infrastructuur’.

Op de foto (zie bijlage):
Een aantal leden van de klankbordgroep, waaronder Jan van Sambeek (2e van rechts) met Janssen de Jong projectmanager Pim van den Elzen (3e van links)