Gemeente verkoopt grond voor bouw elf woningen De Valuwe

De gemeente Cuijk en Region Vastgoedontwikkeling uit Haps (een consortium van bouwondernemingen in het Land van Cuijk) hebben overeenstemming bereikt over de verkoop van grond voor de bouw van elf grondgebonden woningen op de hoek van de Valuwsedijk en de Goudenrijderstede in De Valuwe.

Wethouder Joost Hendriks (bestuurlijk verantwoordelijk voor de revitalisering van De Valuwe) en Herman Michiels van Region Vastgoedontwikkeling hebben hiervoor vandaag de grondverkoopovereenkomst ondertekend.

Energieneutraal
Met de bouw van deze elf ‘nieuwe generatie’ eengezinswoningen wordt naar verwachting eind juni gestart. Op dit moment zijn negen van de elf woningen verkocht en is op de twee resterende woningen een koopoptie genomen. De comfortabele eengezinswoningen woningen worden duurzaam (gasloos), toekomstbestendig en energieneutraal gebouwd. De woningen worden bijvoorbeeld standaard voorzien van zonnepanelen en een lucht-water warmtepomp.

Afronding revitalisering
De revitalisering van de Cuijkse wijk De Valuwe – gestart in 2002 – wordt naar verwachting eind 2020 en mogelijk voor een (zeer) klein resterend deel in 2021 afgerond. Sinds die tijd is de wijk gefaseerd en op allerlei manieren enorm verbeterd. Als laatste deelproject van fase 4 vormt de bouw van deze elf eengezinswoningen zo’n beetje het sluitstuk van de revitalisering; in elk geval voor wat betreft de bouwwerkzaamheden. Als het gaat om het opknappen van de openbare ruimte, zijn er nog enkele locaties die de komende jaren worden opgeknapt.
Gedurende de afgelopen jaren zijn meer dan tweehonderd nieuwe appartementen en woningen gebouwd; in zowel de huur- als de koopsector. Daarnaast is bijvoorbeeld het winkelcentrum in de wijk volledig gerenoveerd, heeft er zich een grote supermarkt gevestigd en is het voormalige kerkgebouw veranderd in een moderne en levendige multifunctionele (wijk-)accommodatie.
Park
Aan de aanleg van het wijkpark – in de directe nabijheid van de elf eengezinswoningen – wordt op dit moment gewerkt. Bomen worden geplant, wadi’s zijn aangelegd. Maar de wijk staat niet stil. Buiten de revitalisering om krijgt de wijk bijvoorbeeld nog dit jaar een eigentijdse gymzaal en worden er nieuwe woningen gebouwd in de Mgr. Zwijssenstraat en de Robijnlaan.

Meer informatie over deze elf grondgebonden woningen is te vinden op
www.regionvastgoedontwikkeling.nl/projecten/in-ontwikkeling/de-valuwe-cuijk.