Gemeente Sint Anthonis lintjesregen 2021

De gemeente Sint Anthonis feliciteert Sjaak Arts, Pedro Bardoel, Annie van den Berg – Peeters, Ger van Sambeek en Tiny Willems – Huijbers omdat zij bij Koninklijk Besluit zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Op maandag 26 april, tijdens de jaarlijkse lintjesregen, werden zij verrast door burgemeester Fränzel. Hij kwam hen de versierselen, die bij deze Koninklijke Onderscheiding horen, uitreiken en feliciteerde hen met deze prachtige en welverdiende onderscheiding.

De heer Arts is vanaf het begin in 1998 al in de buurtvereniging De Leugenstert actief geweest. Het grootste deel van zijn vrijwilligerswerk heeft hij bij sportvereniging DSV verricht. Met zijn inzet en ondersteuning maakte hij het mede mogelijk dat de vereniging haar ‘diensten’ op zo’n hoog niveau kan aanbieden. Ook verzorgt hij de maaltijdbezorging vanuit thuiszorg Pantein en ook het klaar-over-werk voor de school. Hiernaast schreef de heer Arts mee aan de boeken ‘Achterste Peelkant’ en ‘Het jongste ontginningsgebied’.

De heer Bardoel is bij meerdere verenigingen actief geweest. Hij verrichtte het grootste deel van zijn vrijwilligerswerk bij de dorpsvereniging ‘t Leker. Met zijn inzet en ondersteuning maakte hij het mede mogelijk dat er voor jong en oud activiteiten zijn. Met het door hem opgezette nieuwsblad en de nieuwsbrief draagt hij actief bij aan het gevoel van verbondenheid voor de inwoners van Ledeacker.

Mevrouw Van den Berg – Peeters verleent niet alleen de mantelzorg die verwacht mag worden, maar heeft al meer dan 45 jaar haar leven ingericht rond de behoeften van haar gehandicapte dochter en later ook rond de behoeften van haar zieke man. Zij stelt haar leven hiermee op een buitengewone en bewonderenswaardige manier in dienst van anderen.

De heer Van Sambeek is buitengewoon actief in het vrijwilligerswerk. Door zijn inzet maakt hij het mede mogelijk dat de multifunctionele accommodatie Oelbroeck, muziekvereniging Sint Cecilia en de sportvereniging DSV met hun beperkte budgetten toch een hoog niveau van ‘dienstverlening’ aan de gemeenschap kunnen leveren. De heer Van Sambeek draagt op deze manier echt bij aan de leefbaarheid van het dorp.

Mevrouw Willems – Huijbers begon al op haar 21e, in 195, al met vrijwilligerswerk voor het gemende koor in Oploo. Ze zette zich ook in voor het oranjecomité Oploo, het dameskoor Lucretia en gedurende meer dan 30 jaar voor de Stichting Maaltijdservice Sint Anthonis. Daarnaast heeft mevrouw Willems – Huijbers vanaf de oprichting in 2000 tot vorig jaar ook nog iedere donderdagmorgen als vrijwilliger in de Wereldwinkel in Boxmeer gewerkt. Zo heeft zich al die tijd met plezier ingezet voor de gemeenschap.

Alle informatie over de verdiensten van de bovenstaande gedecoreerden kunt u vinden op www.sintanthonis.nl onder Nieuws