Gemeente Land van Cuijk per 1-1-2022 bijna definitief

De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met het herindelingsvoorstel van de Boxmeer, Cuijk, Mill en St. Hubert en Sint Anthonis, die willen fuseren tot een grote gemeente Land van Cuijk.

Indien het parlement instemt met deze herindelingen, dan komt het aantal gemeenten in Nederland in 2022 op 345.