Gemeente Grave verkoopt voormalig Sint Catharina’s Gasthuis

Eind december 2020 heeft de gemeente Grave het gebouw van het voormalig Sint Catharina’s Gasthuis, Brugstraat 13 te Grave, verkocht. Daarmee komt een einde aan een periode van langdurige leegstand en dreigende verwaarlozing van dit rijksmonument.

 
Het Sint Catharina’s Gasthuis, in de volksmond ‘Katrien’ is een van de fraaiste rijksmonumenten in het centrum van Grave. Het gebouw kent een rijke historie. In 1294 stichtte Jan van Cuyk een Catharinagasthuis voor ‘kranken en ellendigen’. Dit gebouw werd afgebroken in 1835. De Franciscanessen Alles voor Allen uit Breda bouwden vervolgens aan de Brugstraat in neoclassicistische stijl (architect J.H. Laffertée uit ’s-Hertogenbosch) een nieuw klooster, dat in september 1837 werd voltooid. De zusters verzorgden er bejaarden, zieken en van meet af aan ook weeskinderen. In 1838 begonnen ze er ook een armenschool. Het gebouw kende later ook andere functies. Het laatst was het in gebruik als gemeenschapsaccommodatie en bood het onderdak aan muziekonderwijs, balletlessen, schildercursussen en andere kunstzinnige en culturele activiteiten. Nadat deze activiteiten vertrokken naar het nieuw gebouwde Catharinahof aan de Koninginnedijk, kwam het gebouw in 2014 leeg te staan. Het werd door de gemeente te koop gezet.
 
Het voormalige Sint Catharina’s Gasthuis bleek echter lastig verkoopbaar. In 2018 strandde een eerdere, vergevorderde verkooppoging. Na gesprekken met diverse potentiële kopers is het Rijksmonument dan toch eind december 2020 verkocht. De nieuwe eigenaren hebben de wens uitgesproken om een nieuwe invulling aan het pand te geven, indien mogelijk op het gebied van zorg.
 
Wethouder Lemmen, portefeuillehouder Vastgoed, toont zich verheugd over de verkoop: “Na jaren van leegstand en met verschillende gegadigden een veelheid aan varianten bekeken en afgewogen te hebben is het verheugend, dat een monumentaal pand in het centrum van Grave eindelijk weer een bestemming krijgt. Niet alleen maakt deze verkoop een einde aan leegstand en dreigende verwaarlozing, de verkoop past ook uitstekend in het door de gemeente zo gewenste profiel van Grave, bastion van zorg”.
Ook wijst de wethouder er op dat: “Na het Arsenaal is nu een volgende stap gezet om de leefbaarheid van de binnenstad van Grave weer te verhogen. Recent is ook het voormalige Palazzo in andere handen overgegaan. We hopen dat ook daar nu eindelijk iets moois voor terugkomt”.
 
Het pand is van de hand gedaan voor het ook gevraagde bedrag van 849.000 euro. De boekwinst wordt in de exploitatie opgenomen en komt ten goede aan het jaarrekeningresultaat 2020.