Fietspad John S. Thompsonbrug Grave afgesloten

Van 22 augustus tot en met 4 september is het fietspad van de John S. Thompsonbrug afgesloten voor het aanbrengen van een nieuwe slijtlaag. Eerder waren de weg en het fietspad ook al afgesloten, als onderdeel van de grootschalige renovatie van de John S. Thompsonbrug. Deze is eind 2022 klaar.

Tijdens de afsluiting van het fietspad kunnen fietsers en voetgangers weer via een pendeldienst de oversteek maken. Om die service vlotter te laten verlopen hebben de provincies Noord-Brabant en Gelderland, de omliggende gemeenten Land van Cuijk, Wijchen en Heumen, Rijkswaterstaat en aannemer GSB de eerdere afsluiting geëvalueerd en afspraken aangescherpt. Er wordt, gezien de mogelijke warmte, ook gezorgd voor een schaduwplek voor als fietsers en voetgangers moeten wachten. Zij worden gevraagd om ook alternatieve vervoersmogelijkheden te overwegen gezien de soms aanzienlijk langere oversteektijd.
De onderhoudswerkzaamheden die het Gelders Staalstraal- en schildersbedrijf (GSB) verricht in opdracht van Rijkswaterstaat duren nog tot eind 2022.

Onderhoud vaarwegen in Zuid-Nederland

Rijkswaterstaat werkt continu aan een goede bereikbaarheid over water. In Noord-Brabant, Limburg en het zuiden van Gelderland beheert Rijkswaterstaat de Maas, Brabantse en Limburgse kanalen en bruggen, sluizen en stuwen. Bijvoorbeeld door het renoveren van bruggen, het verruimen van de vaarweg of het verbeteren van een bediensysteem. Daarnaast werkt Rijkswaterstaat als beheerder van de rijkswateren ook dagelijks aan de waterkwaliteit en aan voldoende water. Deze werkzaamheden, maar ook storingen, kunnen hinder veroorzaken. Natuurlijk wordt alles gedaan om dat tot een minimum te beperken.