Evert Vos overleden

Dinsdag 1 september werd Grave opgeschrikt door het bericht dat stadsgenoot en alomtegenwoordig verenigingsmens Evert Vos was overleden.

Intimi wisten dat hij al geruime tijd de weg tussen thuis en ziekenhuis af moest leggen.

Evert was voorzitter van de lokale omroep voor Cuijk en Grave, Rivierstad FM, welke later samen met BLOS en Peelstar opging in Omroep Land van Cuijk, waar hij tijdens de fusie enkele jaren bestuurslid was.

Verder was Evert Vos binnen de Velpse en Graafse gemeenschap een stimulerende man. Toen hij in 2016 D’n Opsteker uit handen van burgemeester Lex Roolvink mocht ontvangen, hoorde hij een waslijst aan activiteiten waar hij zijn medewerking aan verleende: Oprichter Samenwerking Velpse Belangenverenigingen, later Dorpsraad. Lid schoolbestuur basisschool St. Jozef, plaatsvervanger St. Nicolaas op aarde, bij Scouting Grave Neptunus die jonge scoutjes installeerde. Organisator 70 jaar Market Garden en de jaarlijkse herdenking bij de Graafse brug. Beheerder Kazemattenmuseum, suppoost Graafs museum, lid van het Cloveniersgilde of Schutterije tot Grave en coach bij het kruisboogschieten. Bij het Gilde ook actief bij het Historisch Spektakel, lid van het comité Open Monumentendagen, vrijwilliger bij MARS, de veteranen- en oud-strijdersvereniging, Platform toerisme en recreatie Historisch Grave, presentator bij de gezelligste radiozender van Brabant met het programma ‘Verdwenen maar niet Vergeten’ met muziek uit de jaren ’50 en ’60. Wellicht is in bovenstaande opsomming nog iets vergeten. Evert Vos is dit jaar benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Naast al deze activiteiten was Evert Vos vooral een aimabel mens. Een familieman. Een echtgenoot, (schoon)vader en opa. Velen zullen hem missen.

Omroep Land van Cuijk wenst alle nabestaanden veel kracht toe om dit zware verlies te kunnen dragen.