Ernstige zorgen over groot arbeidsmigrantencomplex bij veel Katwijkers

Ruim 100 bezorgde inwoners van Katwijk kwamen maandag 3 augustus bijeen op de veerstoep aan de Maas op uitnodiging van de Dorpsraad Katwijk.

Dit naar aanleiding van een brief van 24 juli 2020 van de gemeente Cuijk waarin een locatie in het industriegebied Katwijk mogelijk wordt bestemd voor 200 tot 240 arbeidsmigranten. Dat aantal op een dorpsgemeenschap van 400 mensen en de ervaringen uit het verleden met het Maashotel leverde veel bezorgde reacties op. Inmiddels is door de Dorpsraad een werkgroep opgericht die zich specifiek op deze beoogde ontwikkelingen gaat richten. De werkgroep is afgelopen vrijdagavond voor de eerste keer bijeengekomen. Deze werkgroep zal namens de dorpsraad zo snel mogelijk bij zowel de gemeente, de ontwikkelende partij als de omgeving te rade gaan om zoveel mogelijk informatie in te winnen. Er zijn immers nog heel veel vragen en is tot op heden weinig tot geen inhoudelijke informatie over het plan verstrekt. Katwijk heeft jarenlang de overlast gehad van het Maashotel waar dit niet goed was geregeld. De gemeente geeft in haar brief aan dat ze een dergelijke situatie nooit meer wil in of nabij een dorpskern. De werkgroep ziet nut en noodzaak van een goed en veilig woonmilieu voor arbeidsmigranten maar heeft de indruk dat de gemeente Cuijk daarbij de veiligheid, leefbaarheid én mogelijke impact op het dorp volledig uit het oog verliest. Daarom gaat deze werkgroep zich inspannen om op te komen voor het belang (de leefbaarheid) van de Katwijkse inwoners in relatie tot de voorgenomen arbeidsmigrantenhuisvestiging. Allereerst door te zorgen dat alle beschikbare informatie wordt gedeeld over zowel het plan zelf, het beheer, toezicht en handhaving. Dat maakt het mogelijk om een mening te vormen of de locatie en beoogde omvang verantwoord is en geen nadelig effect heeft op de leefbaarheid van Katwijk. Want zo’n onveilige situatie als rond en in het Maashotel willen ook de Katwijkers nooit meer.