Duurzaamheid, klimaat en energie nader belicht

Op een goedbezochte persbijeenkomst werd afgelopen dinsdag ingezoomd op de wijze waarop grote onderwerpen in een kleine gemeente worden aangepakt.

Wethouder Bellemakers, met duurzaamheid in zijn portefeuille, nam de aanwezige pers mee in de wijze waarop de gemeente Sint Anthonis de afgelopen 3,5 jaar veel op dit terrein weet te realiseren.
Twee aanwezige ambtenaren hadden voldoende aansprekende voorbeelden om een en ander te illustreren en daarna ging men “op locatie” om te kijken hoe dat soort zaken daadwerkelijk uitpakken. Daar sloten nog twee deskundigen aan die beiden nauw betrokken waren bij de twee bezochte projecten in Wanroij.

Complexe trajecten

Wethouder Bellemakers schetste hoe de plannen voor de energietransitie (van fossiel naar duurzaam) vanuit de rijksoverheid bij de gemeente terechtkomen en hoe het komt dat het vaak veel tijd kost om uiteindelijk tot resultaat te komen. “Herinrichten van kernen, vergroenen van de omgeving”, zo vertelde hij. “Het zijn trajecten die veel denkwerk, overleg met de omgeving en het eens worden over gezamenlijk gedragen oplossingen vragen.” We nemen actief deel aan allerlei initiatieven zoals stichting Steenbreek, het Deltaplan Biodiversiteit en Duurzaam bouwen. Alleen door samen te werken met verschillende partijen kun je stappen maken. We werken natuurlijk samen met de provincie, waterschap, het Groen ontwikkelfonds Brabant (GOB) én er is al een samenwerking Klimaatbestendig Land van Cuijk!”

Meer groen

Groenspecialist Bart Huckriede liet aan de hand van een beeldend overzicht zien hoe het landschap duurzaam en multifunctioneel kan worden. Zorgfuncties, voedselfuncties, natuur,  bodem- en waterfuncties en recreatieve functies hangen allemaal samen en zorgen, mits duurzaam beheerd, voor een leefbaar buitengebied. Daar komt ook de transitie van het buitengebied naar voren en de samenwerking met de agrariers die daar een cruciale rol spelen. Op allerlei manieren wordt getracht om het buitengebied duurzamer en aantrekkelijker te maken. Droogte tegengaan, minder chemische bestrijdingsmiddelen, bodemverbetering en ontwikkelen van nieuwe natuur.

Verduurzaming

Claudia Beckers (beleidsmedewerker duurzaamheid) vertelde over de mogelijkheden en onmogelijkheden om in de gemeente Sint Anthonis aan duurzame energieopwekking te doen of deze te stimuleren. Zonneparken, windmolens en geothermie kwamen voorbij. Binnenkort start Land van Cuijk-breed de campagne om huishoudens ertoe te verleiden hun huizen beter te isoleren. Dat is nog altijd de kortste weg naar energiebesparing.

Ook de verduurzaming van de dorpen werd door haar toegelicht. Meer groen en minder stenen is de oplossing voor samenhangende problemen als droogte, wateroverlast, hitteoverlast.

Op naar Wanroij!

Als laatste was het bezoek aan twee locaties in Wanroij gepland. Ten eerste werd gestopt aan de Hank waar een agrarisch perceel wordt omgevormd tot nieuwe natuur. Bart Huckriede vertelde waarom het zo belangrijk is voor bijvoorbeeld de biodiversiteit om nieuwe natuur te ontwikkelen. De diversiteit van het bodemleven neemt toe, de diversiteit van de planten en daardoor wordt een gebied weer interessanter voor insekten zoals de bij.
Paul Cremers van de Agrarische Natuurvereniging vertelde hoe de samenwerking tussen zijn vereniging en de gemeente verloopt en waarom het zo belangrijk is om de boeren mee te nemen in alle ontwikkelingen die er gaande zijn. “Je merkt dat er steeds meer bewustwording bij boeren ontstaan als het gaat om natuurbehoud. Vijf jaar geleden waren er nog veel twijfels over de toepassing van meer duurzame bemestingsmogelijkheden, tegenwoordig melden boeren zich hier zelf voor aan.”

Na De Hank werd gestopt bij verzorgingshuis De Lookant, waar in samenspraak met eigenaar Pantein, is gekozen voor een transformatie van de hele omgeving van het verzorgingshuis. Landschapsarchitect Carla Rovers uit Wanroij ontwierp een groene omgeving voor De Lookant en liet ter plaatse zien wat dat voor voeten in aarde heeft en hoe het uiteindelijk gaat worden. “We brengen de plannen tot stand samen met de geïnteresseerde omwonenden en met de mensen die het groen straks gaan onderhouden.” Claudia Beckers coördineert het project vanuit de gemeente en zorgde voor een bijdrage van de door de landelijke overheid ingestelde impulsgelden klimaatadaptatie. Deze maken de stap naar klimaatadaptieve maatregelen, in dit geval meer groen, wat makkelijker.