Duurzaamheid centraal bij Euregionale Scholenwedstrijd

Iedereen heeft een persoonlijke ecologische voetafdruk. Maar wat betekent dat eigenlijk precies, en hoe kun je deze verkleinen?Welke verschillen zijn er tussen Nederland en Duitsland, en kunnen beide buurlanden van elkaar leren? Deze vragen staan centraal bij de derde Nederlands-Duitse Scholenwedstrijd van de Euregio Rijn-Waal. Scholieren krijgen de opdracht om hun eigen levensstijl eens kritisch onder de loep te nemen en hun buurland met een creatieve inzending te motiveren om ook nieuwe wegen in te slaan. Deelnemers moeten zich uiterlijk 15 december 2020 aangemeld hebben; de inzendingen mogen tot en met 15 maart 2021 ingeleverd worden.

Samen kunnen Nederlanders en Duitsers meer bereiken – vanuit deze overtuiging zet de Euregio Rijn-Waal zich al vijftig jaar in voor samenwerking tussen Nederland en Duitsland. Voorwaarde voor een goede omgang met elkaar: kennis van elkaars taal en cultuur. En juist die wil de Euregionale Scholenwedstrijd vergroten – die nu in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de regering van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen voor de derde keer georganiseerd wordt. Aan Nederlandse kant kunnen middelbare scholen uit de regio’s Arnhem-Nijmegen, West-Veluwe, Zuid-West-Gelderland, Noordoost-Brabant en Noord-Limburg meedoen. Ook een gemeenschappelijke deelname met een Duitse partnerschool is mogelijk. Of het nu gaat om een filmpje, Instagram-story, stripverhaal, poetry slam, lied of kunstwerk: alle inzendingen die het buurland met betrekking tot duurzaamheid kunnen inspireren, zijn welkom.

Digitale workshops

Als aftrap van de projectfase heeft de Euregio Rijn-Waal samen met het museum ‘De Bastei’ in Nijmegen en het netwerk ‘Groen Blauwe Rijn Alliantie’ een vierdelig digitaal workshopprogramma ontwikkeld. De workshops duren steeds 45 minuten en kunnen in januari of februari op elk gewenst moment in de les of thuis gevolgd worden. Afhankelijk van het taalniveau van de deelnemende scholieren kan de leraar kiezen voor de Nederlands- of Duitstalige workshop. Inhoudelijk zijn deze hetzelfde; ze beginnen allebei met een test om de ecologische voetafdruk van de scholieren te meten. Daarna komen de thema’s mobiliteit, wonen, consumptiegoederen en voeding aan bod. Deze staan ook centraal tijdens de live meetings met meteorologe Margot Ribberink. Op vijf momenten kunnen de deelnemers haar online vragen stellen – in het Nederlands of het Duits.

Creativiteit van groot belang

“De opdracht voor de scholieren bestaat uit twee delen”, legt projectcoördinator Heidi de Ruiter van de Euregio Rijn-Waal uit. “In de workshops gaat het er eerst om hoe de jongeren zelf duurzamer kunnen handelen. Daarna moeten ze een inzending bedenken waarmee ze ook in het buurland kunnen aanzetten tot een andere manier van denken.” De beste inzendingen vallen in april volgend jaar in de prijzen. Hoe de finale er precies uit zal zien, hangt van de situatie omtrent het coronavirus af. “Wij zullen van de prijsuitreiking in ieder geval een mooi moment maken”, aldus De Ruiter. Op www.euregio.org/scholenwedstrijd is meer informatie over de deelnamevoorwaarden, de workshops en de beoordelingscriteria te vinden.