DE KNEEP PUBLICEERT UNIEK BOEKJE

Het jaar 2021 stond in het Land van Cuijk in het teken van afscheid nemen van de vijf gemeenten die op 1 januari zijn samengevoegd tot de gemeente Land van Cuijk. De Kneep, het platform voor schrijvers en taalliefhebbers, nodigde schrijvers uit de regio uit om stil te staan bij deze toch wel historische gebeurtenis. Het resultaat is gebundeld in ‘Zwaaien bij vaarwel’, dat op 4 maart a.s. officieel wordt gepresenteerd.

‘Het is een uniek boekje geworden’, aldus voorzitter Willem van Beek van De Kneep. ‘Het is een bloemlezing van verhalen en gedichten, die laten zien wat dit afscheid voor de schrijvers betekent en hoe ze naar de toekomst kijken. Maar het meest uniek is het estafetteverhaal, dat geschreven is door de vijf oud-burgemeesters, die daarmee hun taaltalent openbaren en op creatieve manier kijken naar de toekomst’.

Het verhaal is gestart door Lotte Samarah Hermens en de vijf burgemeesters zijn in hun verhalen heel dicht bij de schrijftrant van Lotte Samarah gebleven en hebben ook haar opbouw van het verhaal gerespecteerd. Telkens voegden ze daar personen of elementen uit hun eigen (voormalige) gemeenten aan toe. Een knappe prestatie.

Ook de wethouders tonen hun taaltalent: zij maakten ieder twee haiku’s (een Japanse dichtvorm) over een persoonlijke natuurervaring, waarbij ze veelal de eigen gemeente een plek gaven.

Het is een gevarieerde bundel geworden, die is verluchtigd met fraaie sfeerfoto’s van de Boxmeerse fotograaf Jan Stax.

Het boekje wordt op 4 maart gepresenteerd in de Sociëteit van de Schouwburg in Cuijk.  Enkele schrijvers presenteren hun bijdrage en Toon van Asseldonk, die tot 1 januari burgemeester was van Grave, draagt zijn laatste bijdrage aan het estafetteverhaal, ‘Het blinkende goud’, voor. Het geheel wordt muzikaal omlijst door Jos Kuipers die ook zijn lied ‘Hier aan de Maas’ te gehore zal brengen.

De avond begint om 19.30 uur. De toegang is gratis, maar aanmelding verplicht op de website van de Schouwburg.

Die avond is het boekje ook te koop. Na 4 maart is het boekje verkrijgbaar via info@dekneep.nl, via de webshop op www.uitgeverijreinaert.nl en bij de lokale boekhandelaren. Dankzij een subsidie van het Prins Bernard Cultuurfonds is de prijs voor deze unieke bundel laag: € 12,50.