De beste camera is de camera die je bij je hebt

Op zaterdag 16 april start in het Stadsmuseum Grave in de Hampoort aan de Elisabethstraat de jubileumtentoonstelling van facebookgroep Grave in Beeld.

Grave in Beeld is een platform van en voor amateurfotografen uit Grave en wijde omgeving. Het platform heeft momenteel ruim tweeduizend deelnemers. Vijf jaar geleden begon het heel klein. Initiatiefnemer Moni Raulf : “Ergens in januari 2017 liep ik met mijn camera Grave in en zag voor de zoveelste keer een verkeersbord dat naar niets anders wees dan naar een blinde muur. Doorgaand verkeer … door het huis heen? Ik moest erom lachen. En ik was erg benieuwd hóe Grave door de lens van een ander gezien wordt. “Het liefst van heel veel anderen”. Met deze gedachte werd Grave in Beeld geboren. Een facebookpagina voor en door Gravenaren in de ruimste zin van het woord. Een pagina die niet draait om tekst maar om beeld, om foto’s.

Het gaat bij Grave in Beeld nadrukkelijk niet om de mooiste foto’s. Zeker, veel fotografen selecteren wat ze voor de lens krijgen en zenden het beste in. Maar Grave in Beeld heeft vooral ook de doelstelling van “verbinden”. Door de foto’s komen mensen met elkaar in contact. Ze geven commentaar op elkaar en ze ontmoeten elkaar.

Terugblikken en vooruit kijken

Na vijf jaar was het voor Grave in Beeld tijd om terug te blikken en vooruit te kijken. Het Stadsmuseum Grave toonde zich bereid een tentoonstelling te faciliteren. De Afdrukcentrale CEWE vond het idee en de gedachte achter Grave in Beeld zo aardig, dat zij een behoorlijk deel van de afdrukkosten voor haar rekening nam. De Gemeente Land van Cuijk tenslotte stelde een subsidie beschikbaar. En zo kon, ondanks het feit dat Grave in Beeld geen stichting of vereniging is met een eigen budget, de tentoonstelling toch gerealiseerd worden.

Deelnemers aan het platform is de gelegenheid geboden foto’s in te sturen. Drie van hen maakten een selectie. Vanwege het paasweekend is de “officiële opening” verschoven naar 23 april om 15:00 uur, maar de foto’s zijn al te zien vanaf zaterdag 16 april.  Initiatiefneemster Moni Raulf zal de “openingshandeling” verrichten

Lezing

In het verlengde van deze tentoonstelling geeft fotografe Sarah Wong op 19 mei een lezing over fotografie in de bibliotheek van Grave. Sarah Wong publiceerde haar foto’s in binnen- en buitenland; in lokale kranten en tijdschriften, maar bijvoorbeeld ook in de New York Times. Kaartjes zijn binnenkort te koop via Biblioplus. Alle leden van de facebookpagina Grave in Beeld hebben gratis toegang.