Dankbare inzet van vluchtelingen AZC Overloon

 
De enthousiaste hulp van 11 vluchtelingen uit AZC Overloon heeft mede een geweldige bijdrage geleverd aan het welslagen van het Cultureel Festival “Schijt aan de Grens” bij ‘t Helder in Overloon.

Vier vluchtelingen zorgden voor het soepel verloop van auto’s en fietsen parkeren, terwijl de andere 7 bij de tien creatieve natuurworkshops hielpen om kinderen uitleg te geven en hen te helpen bij vlechten met wilgentenen, pijl en boog maken,
uilen braakballen uitpluizen, zwerfsteentjes voorzien van een beschilderd diertje etc.
Twee dagen lang zetten zij hun beste beentje voor van 12 tot 20 uur.
 
Bron: Jac de Cock