Cursus Wilde planten herkennen bij natuurvereniging IVN Grave

Geen verstand van wilde planten, maar wel willen weten hoe een plant heet? Natuurvereniging IVN Grave organiseert vanaf woensdag 30 maart een korte cursus waarbij belangstellenden wilde planten kunnen leren herkennen en op naam brengen. De cursusleiders gaan er vanuit dat de kennis van de deelnemers op dit gebied niet groot is. Samen in een groep kennis vergroten, plezier en verwondering beleven aan het ontdekken van de pracht van de natuur.

De cursus bestaat uit vier avonden, waarin de verschillende onderverdelingen, structuren en soorten van planten worden behandeld. Dat gebeurt ook door met elkaar de planten te bestuderen, de kenmerken te herkennen en de planten op naam te brengen. 

Opzet cursus

De basis van de cursus is het determineren van planten. Ook de moderne wijze van planten herkennen met behulp van een app op een smartphone, komt aan bod. Ook trekken we er een of twee keer op uit om in de natuur op speurtocht te gaan en te proberen planten te ontdekken en te herkennen. De cursus wordt verzorgd door 2 cursusleiders van IVN Oss en Grave.

Cursusmateriaal

De cursisten ontvangen het door IVN opgestelde basisboek voor planten. In dit boek staan de hoofdlijnen en de thema’s van de cursus vermeld. Voor het veldonderzoek is het handig om een loep (15 x vergroten) te gebruiken. Daarmee kun je de details van een plant of bloem beter bestuderen. 

De aanschaf van het boekwerk Nederlandse Flora is niet noodzakelijk. Aan het eind van de cursus kun je besluiten om hiertoe over te gaan, als je het onderzoek en determineren van planten een leuke activiteit vindt. Tijdens de cursus wordt wel de samenstelling van de Nederlandse Flora en de daarin gebruikte methodes en kenmerken behandeld.

Praktische informatie

De cursus wordt gegeven door Peter van de Meijden (IVN Oss) en Jan van den Heuvel (IVN Grave).

De lessen worden ’s avonds gegeven in het Buitenhuis in Velp: 

  • 4 lessen op de woensdagen 30 maart, 13 april, 18 mei en1 juni; alle om 19.30 uur;
  • 2 excursies op de zaterdagen 16 april en 4 juni.

 

Voor route en adres Buitenhuis kijk op: www.ivn.nl/afdeling/grave/contact-ivn-grave

Opgeven kan via ivngrave.flora@gmail.com. Er zijn slechts 20 plaatsen.
Het cursusgeld is 25 euro voor IVN-leden en 40 euro voor niet-IVN-leden, inclusief het benodigde basisboek.
Het cursusgeld moet worden overgemaakt naar Rabobankrekening NL40RABO0111030773 t.n.v. IVN Grave onder vermelding van ‘Plantencursus vj2022’.
De loep (minimaal 10x) moet men zelf aanschaffen, bijvoorbeeld via de webwinkel van het IVN ( https://winkel.ivn.nl ).
De cursus gaat door met 10 deelnemers. De inschrijving sluit op 15 maart.

 

Foto:

Grote muur. Een mooi iel plantje met grote witte bloemen dat al vroeg in het voorjaar bloeit.