Convenant Interventieteam Maas & Leijgraaf gesloten

De gemeenten Land van Cuijk en Maashorst sloten vandaag, maandag 26 september, samen met de
partners Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB), Politie Oost-Brabant (Basisteam Maas & Leijgraaf)
en Omgevingsdienst Brabant Noord een convenant voor een samenwerking binnen het nieuw opgerichte
Interventieteam Maas & Leijgraaf (IML).

De partners zullen gaan samenwerken om overlast en andere
complexe problematiek aan te pakken. Met deze werkwijze wordt door de partners een nieuwe stap
gezet in het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid in de gemeenten Land van Cuijk en Maashorst
door middel van het aanpakken van handhavingsknelpunten, (complexe) overlastsituaties en
ondermijningszaken.

Het IML is een krachtige samenwerking van overheidsorganisaties op het gebied van toezicht en
handhaving. Waarnemend burgemeester Hillenaar van de gemeente Land van Cuijk: “Samen met onze
veiligheidspartners investeren we in een structurele bestuurlijke aanpak van complexe overlast en
ondermijnende situaties. Deze zaken worden gestructureerd aangepakt en door de effectieve
samenwerking ontstaat een nieuwe werkwijze met goede combinaties tussen bestuursrecht en strafrecht
om gezamenlijk een vuist te maken tegen ondermijnende criminaliteit.”
Integrale controles

Onder regie van het IML zullen er regelmatig controles plaatsvinden bij panden en locaties waarvan het
vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden of niet voldoen aan wet- en regelgeving. Hierbij wordt
samengewerkt met uiteenlopende partners. Per casus wordt bekeken welke partners dienen aan te sluiten.
Zo kan bij sommige acties bijvoorbeeld ook de NVWA, Nederlandse Arbeidsinspectie, de Veiligheidsregio
Brabant-Noord of Belastingdienst aansluiten. Het team kijkt naar allerlei aspecten, zoals illegale bewoning,
vergunningen, mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtredingen. Het
IML werkt ook samen met zorg- en welzijnsinstanties om te komen tot duurzame oplossingen.
Melden verdachte situaties

Ervaart u overlast? Of ziet u een verdachte situatie? Meld deze bij de politie of uw gemeente. Dit kan via de
politie 0900-8844 of via uw eigen gemeente (telefonisch of via de website). Tips worden vertrouwelijk
behandeld. U kunt ook anoniem contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-
7000 of via de website www.meldmisdaadanoniem.nl. Anonieme meldingen komen rechtstreeks bij ons
terecht en kunnen gebruikt worden voor onderzoek of een controle door het Interventieteam Maas &
Leijgraaf.