Centrum Mantelzorg start informatiebijeenkomsten

Vanaf september geeft Centrum Mantelzorg Land van Cuijk online informatie en advies aan mantelzorgers.

Ook organiseert het Centrum Mantelzorg online mantelzorggroepen waar lotgenoten met elkaar in gesprek gaan. Een leuke kans voor mantelzorgers. Ze ontmoeten en spreken online andere mantelzorgers, horen ervaringsverhalen en doen kennis op. Bijvoorbeeld over de mogelijkheden van een persoonsgebonden budget.

De informatiebijeenkomsten van Centrum Mantelzorg vonden eerder altijd fysiek plaats. Coördinator van het Centrum Mantelzorg, Marjo Mooren, legt uit: ‘Door de coronacrisis hebben we onze informatiebijeenkomsten moeten afzeggen. Nog steeds voelen veel mantelzorgers een drempel om fysieke bijeenkomsten bij te wonen. Toch merken we dat ze behoefte hebben aan informatie en advies. Of om met lotgenoten ervaringen te delen. Met ons online aanbod willen we daarin tegemoetkomen. In juli en augustus organiseerden we al enkele online bijeenkomsten. Deze waren een succes!’

Het online aanbod voor mantelzorgers

In het najaar zijn de volgende online bijeenkomsten:

  • Persoonsgebonden budget (pgb) – woensdag 9 september van 19.30 uur tot 21.00 uur

Een voorlichter van Per Saldo, de landelijke vereniging van mensen met een pgb, vertelt wat een pgb inhoudt. Hij gaat in op de mogelijkheden van een pgb voor mantelzorgers en hun naasten. En hij legt praktische zaken uit. Bijvoorbeeld hoe zorgtaken van mantelzorgers met een pgb kunnen worden betaald. Ook is er ruimte voor vragen. Let op, voor deze bijeenkomst zijn beperkte plaatsen beschikbaar!

 

  • Mantelzorgers aan het woord – dinsdag 13 oktober van 19.30 uur tot 21.00 uur

Drie mantelzorgers vertellen hun ervaringsverhaal. Ook vertellen zij over hoe zij de coronaperiode doorkomen. Iedere situatie is uniek en roept andere vragen op. Er worden tips en advies uitgewisseld. Ook beantwoordt de aanwezig mantelzorgconsulent vragen van deelnemers.

Mantelzorgers online ontmoeten

In oktober 2020 start Centrum Mantelzorg met Mantelzorg Online. Tijdens deze digitale bijeenkomsten hebben mantelzorgers contact met lotgenoten en wisselen ervaring uit. Dit geeft herkenning en erkenning en biedt steun. De bijeenkomsten zijn op:

  • Woensdag 21 oktober van 19.00 uur tot 20.00 uur
  • Woensdag 18 november van 19.00 uur tot 20.00 uur
  • Woensdag 16 december van 19.00 uur tot 20.00 uur

Ook is er op sociale media een veilige ontmoetingsplek voor mantelzorgers. Via de community ‘Mantelzorgers LvC samen in gesprek’ op Facebook hebben mantelzorgers op ieder gewenst moment contact met elkaar. De community is te bezoeken via de Facebookpagina van Centrum Mantelzorg Land van Cuijk.

Fysieke bijeenkomsten

Mantelzorgers die liever fysiek bijeenkomen, zijn welkom bij Mantelzorggroep Boxmeer. In De Driewiek aan de Jeroen Boschstraat 49 in Boxmeer zijn bijeenkomsten op:

  • Dinsdag 1 september van 10.00 uur tot 12.00 uur
  • Dinsdag 6 oktober van 10.00 uur tot 12.00 uur
  • Dinsdag 1 december van 10.00 uur tot 12.00 uur

Ook is er donderdag 17 september van 13.30 uur tot 15.30 uur een fysieke informatiebijeenkomst. Met als thema de wensambulance.

Aanmelden

Aanmelden voor een (online) bijeenkomst kan door te mailen naar info@mantelzorglvc.nl. Geef in de mail aan om welke bijeenkomst het gaat. Of vul een aanmeldformulier in op de website: www.mantelzorglvc.nl. Deelnemers ontvangen na aanmelding een link naar de bijeenkomst en uitleg over deelname. Meer informatie? Bel: 0485 – 846 739. Ook kunnen mantelzorgers zich via de website aanmelden voor de nieuwsbrief.