CDA bouw-tour door Boxmeer en Stevensbeek

Overloon, Vortum-Mulle, Maashees en Stevensbeek

De afgelopen jaren is in de gemeente Boxmeer en Sint Anthonis hard gewerkt om verschillende woonvormen, al dan niet gecombineerd met zorg, te realiseren. Daarnaast zijn er bijzondere initiatieven uitgevoerd door bijvoorbeeld oude panden om te bouwen tot kantoorruimtes of tot een MFA. Zaterdag 6 november is er in Boxmeer een “tour” georganiseerd door Peter Stevens en Lian Nabuurs. Op maandag 8 november is er in project Hof Lindebeek in Stevensbeek een rondleiding georganiseerd door Teun Wientjes en Arjan Breijer. Samen met inwoners en de initiatiefnemers zijn de projecten bezocht.

We zijn met elkaar in gesprek gegaan over wat belangrijk is voor de leefbaarheid in onze dorpen. Met Rick van der Kroon is in Overloon een voormalig autogaragebedrijf omgebouwd tot bedrijfsverzamelgebouw bezocht. Aansluitend locatie Boerenbond, waar naast een zorgcentrum, sociale huurwoningen en levensloopbestendige woningen staan. In Maashees hebben we samen met Mark Jacobs tiny houses in aanbouw gezien en zijn plannen m.b.t. de appartementen in de kerk bekeken. Vervolgens heeft Guido Stevens in Vortum-Mullem plan Bosch-Akker toegelicht, waar naast CPO-woningen ook huurwoningen zijn gerealiseerd. Na een presentatie van deze 3 initiatiefnemers ontstond er een levendige discussie en is er afgesloten met een bezoek aan de tot MFA verbouwde kerk, MFA-Knillus.

In Stevensbeek hebben we gezien hoe Reuvers bouw de voormalige Lactaria boerderij als monument behoudt door deze om te bouwen naar starters en zorgwoningen. Tevens hebben we een woning in aanbouw bekeken en uitleg over het project gekregen. Twee geslaagde en interessante bouw-tours van CDA land van Cuijk.