Brug Gennep twee weekenden afgesloten voor onderhoud

5 augustus start aannemer GSB (Gelders staalstraal- en schildersbedrijf) in opdracht van Rijkswaterstaat met het verrichten van onderhoud aan de brug over de Maas bij Gennep. Om de voegovergangen te repareren en/of te vervangen is de brug twee weekenden afgesloten voor al het verkeer. 

Data weekendafsluitingen

De weekendafsluitingen zijn van vrijdag 5 augustus 22.00 uur tot en met maandag 8 augustus 06.00 uur en van vrijdag 26 augustus 22.00 uur tot en met maandag 29 augustus 06.00 uur. De geldende omleidingen worden ter plekke aangegeven. Na deze werkzaamheden zijn er nog een aantal halve wegafzetting voorzien. 

Werkzaamheden

De werkzaamheden zijn nodig als gevolg van slijtage door gebruik. Het onderhoud bestaat onder andere uit het herstellen van de slijtlaag van de rijbaan en het fietspad, het vervangen van onderdelen van de voegovergangen, het herstellen van betonschades en het opnieuw conserveren (verven) van de aansluiting van de leuningstijlen op het beton.
De onderhoudswerkzaamheden aan de 313 meter lange brug maken deel uit van het reguliere onderhoud dat Rijkswaterstaat laat verrichten aan oevers, rivieren en kunstwerken zoals bruggen, stuwen en sluizen. De huidige brug stamt uit wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog (1955) en de laatste renovatie is in 2008 geweest. 

Onderhoud Vaarwegen

Rijkswaterstaat werkt continu aan een goede bereikbaarheid over water. In Noord-Brabant, Limburg en het zuiden van Gelderland beheren we de Maas, Brabantse en Limburgse kanalen en bruggen, sluizen en stuwen. Bijvoorbeeld door het renoveren van bruggen, het verruimen van de vaarweg of het verbeteren van een bediensysteem. Deze werkzaamheden, maar ook storingen, kunnen hinder veroorzaken. Natuurlijk doen we er alles aan om die hinder te beperken. Daarnaast werken we als beheerder van de rijkswateren ook dagelijks aan de waterkwaliteit en aan voldoende water.