Bronzen Kruis van Verdienste voor Millse brandweerman Wim Janssen

Woensdag 25 mei 2022 ontving Wim Janssen in Mill het bronzen Kruis van Verdienste. Deze staatsonderscheiding wordt uitgereikt als ‘waardering voor een persoon die zich op bijzondere
wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de brandweer in het Koninkrijk.’
Namens Brandweer Nederland reikte Stephan Wevers deze onderscheiding uit. Na 43 dienstjaren als
brandweervrijwilliger bij de brandweerpost Mill (Brabant-Noord) nam Wim afscheid als vrijwillig
brandweerman. Wim Janssen is daarmee een vrijwilliger in hart en nieren die zich al die jaren voor
200% heeft ingezet voor zijn korps en voor de burgers van Mill.

Regionalisering
Wim heeft vele rollen vervuld bij de brandweer. Hij was de eerste brandweercommandant van de
gemeente Mill & Sint-Hubert en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de professionalisering van
de gemeentelijke brandweer. Na de regionalisering in 2011 is Wim clustercommandant geworden
binnen de nieuwe Brandweer Brabant-Noord. Daarnaast bleef hij aan als vrijwillig postcommandant. In
die functies heeft hij de Millse brandweer door de regionalisering geleid. Daarbij vervulde hij ook een
coachende rol en heeft hij talloze collega’s met raad en daad bijgestaan.

Jeugdbrandweer
Ook de jeugdbrandweer mocht op zijn steun rekenen. In de regio is hij de trekker voor de
verschillende jeugdbrandweren en vertegenwoordigde hij deze bij het landelijk overleg van
Jeugdbrandweer Nederland. Door zijn niet aflatende inspanning staat de jeugdbrandweer op de kaart
en zijn ze bijvoorbeeld recent in nieuwe kleding gestoken. Het bronzen Kruis van Verdienste is
daarmee zeer wel verdiend en een bekroning op zijn indrukwekkende inzet voor de brandweer