Brabantse natuur en De Maasheggen onder de loep

Op woensdagavond 22 juni leer je in Bibliotheek Cuijk meer over Brabantse natuur waaronder de Maasheggen. Marius Grutters, natuurkenner en –liefhebber deelt deze avond onder de vlag Open Podium zijn kennis. Hij zal daarbij met name ingaan op de flora en fauna die De Maasheggen te bieden hebben, de ontstaansgeschiedenis van dit natuur- en cultuurlandschap en het fenomeen heggenvlechten. Daarbij zal hij ook zijn boek De Maasheggen; parel van mens en natuur bij de hand nemen. Toegang is voor bibliotheekleden gratis, voor niet-leden € 2,50.

De Maasheggen; parel van mens en natuur
In het boek De Maasheggen; parel van mens en natuur beoogt Grutters alle verzamelde kennis vast te leggen, zodat ook anderen van de rijkdom aan historie en natuur kunnen genieten. Het boek beschrijft het ontstaan van de Maasheggen en de planten en dieren die we hier aantreffen. De auteur schept daarnaast een beeld van de grote soortenrijkdom tot het midden van de vorige eeuw. De rijke historie, met name het traditionele heggenvlechten, wordt eveneens belicht.
Grote delen van de Maasheggen hebben echter ernstig te lijden van intensief landgebruik. Het leefgebied van vele planten- en diersoorten wordt hierdoor aangetast met als gevolg dat soorten verdwijnen of sterk in aantal afnemen.

Voor leden van de bibliotheek is de toegang gratis, niet-leden betalen € 2,50.
Aanmelden kan via de website van BiblioPlus: www.biblioplus.nl