CPO-INITIATIEVEN BOUWEN 20 SENIORENWONINGEN IN CANTHEELEN

Eerder dit jaar heeft de gemeente Cuijk overeenstemming bereikt met woningcorporatie Mooiland over de aan- en verkoop van een aantal nog niet ontwikkelde stukken grond in de wijk Cuijkse Cantheelen.

Voor de van Mooiland overgenomen gronden heeft de gemeente nu afspraken gemaakt met twee groepen inwoners, die op deze locatie seniorenwoningen woningen willen bouwen volgens het zogenaamde CPO-principe (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Donderdag 6 augustus hebben wethouder Jilisen (namens de gemeente Cuijk) en de heren Broere (CPO Cantheelen-Noord) en Remmers (CPO Cantheelen-Zuid) hiervoor een zogenaamde grondreserveringsovereenkomst ondertekend.

In totaal gaat het om 20 seniorenwoningen ten noorden en zuiden van de weg ’t Bijltje. Wethouder Jilisen: “Wij vinden het belangrijk om letterlijk en figuurlijk ruimte te bieden aan dit soort particuliere initiatieven. Gelet op de concrete belangstelling van beide CPO-groepen én de volkshuisvestelijke wens tot het bouwen van meer seniorenwoningen, maken wij deze plannen graag mogelijk in onze gemeente.”
De beide CPO-groepen worden begeleid door deskundigen en hebben voldoende ‘kandidaat-leden’ (geïnteresseerden) voor de te realiseren woningen. De grondreserveringsovereenkomst is in goed overleg met beide CPO-groepen opgesteld. In deze overeenkomst zijn onder andere de voorwaarden en kaders beschreven, op basis waarvan de onderhandelingen over een eventuele verkoop van de percelen aan de toekomstige kopers/CPO-deelnemers kan plaatsvinden. De initiatiefnemers hopen nog dit jaar met de bouw van de seniorenwoningen te kunnen starten.