Boswerkzaamheden Boswachterij Sint Anthonis

Staatsbosbeheer start medio augustus 2022 met boswerkzaamheden in het oostelijk deel van Boswachterij Sint Anthonis. Dit vindt plaats met oogstmachines en duurt naar verwachting tot medio oktober. Plaatselijk kunnen de werkzaamheden voor overlast zorgen doordat paden tijdelijk minder goed begaanbaar zijn. Het bos is van te voren zorgvuldig door boswachters geïnventariseerd op kwetsbare planten, dieren en verblijfplaatsen volgens de regels van vernieuwde Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer. Ook tijdens de houtoogst wordt hierop gelet.

Duurzaam bosbeheer

De houtoogst vindt plaats door aanleg van dunningspaden, het dunnen van bos en het maken van kleine open plekken. De aanleg van dunningspaden zorgt ervoor dat de machines niet dwars door het bos hoeven te rijden, maar het hout vanaf een vast pad kunnen oogsten. Dat is beter voor het bos en de bodem. Bij een dunning worden er bomen weggehaald om de anderen meer ruimte te geven goed verder te groeien. Het maken van open plekken in het bos zorgt voor meer variatie in leeftijd en soorten. Op plekken waar al variatie in boomsoorten bestaat, zullen zaden in de bodem spontaan ontkiemen. Dat heet natuurlijke verjonging. Op andere plekken worden er bomen terug geplant.

De werkzaamheden zorgen voor een gevarieerder bos, zowel in verschillende soorten als in leeftijden. Een gevarieerder bos is beter bestand tegen klimaatverandering, lange periodes van droogte, ziektes en stormen. Daarnaast levert het een aantrekkelijker bos op voor bezoekers en een gevarieerdere leefomgeving voor plant en dier.

Werkzaamheden

Staatsbosbeheer is jaarrond aan het werk in het bos. Van het zetten van stippen, het inventariseren van planten en dieren, tot de houtoogst zelf met machines. Er wordt steeds zorgvuldig afgewogen welke bomen geoogst worden. Bomen krijgen een markering (gekleurde stippen of strepen), het zogenaamde blessen. Bomen vellen gebeurt met een oogstmachine, een ‘harvester’. Deze geavanceerde houtoogstmachine kan nauwkeurig en precies werken. De machine velt en onttakt de bomen en zaagt de stam in stukken van de gewenste lengte. De stammen worden opgestapeld in afwachting van transport naar de zagerijen om verwerkt te worden tot bouwmateriaal of meubels. Op de houtstapels worden labels aangebracht, zodat te zien is welke bestemming het hout uiteindelijk krijgt. De opbrengst van de houtverkoop wordt gebruikt voor het beheer van de natuurgebieden van Staatsbosbeheer. Bos blijft bos.

Wandel, fiets en ruiterpaden tijdelijk minder goed begaanbaar

De bospaden kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn in verband met beschadiging door houtoogstmachines en vrachtwagens. Deze paden worden na de houtoogst zo snel mogelijk hersteld. Werkzaamheden zijn in het bos altijd aangegeven met bordjes zodat bezoekers niet verrast worden door de machines. Daarnaast is het voor ieders veiligheid van belang om niet te dicht bij de werkzaamheden te komen.

Zorgvuldig vakmanschap

Staatsbosbeheer werkt zorgvuldig voor plant en dier. We doen dat volgens de richtlijnen van de vernieuwde Gedragscode Bosbeheer. Ook wordt er niet méér geoogst, dan er bijgroeit. De bossen van Staatsbosbeheer zijn FSC®- gecertificeerd.