Bewoners in Boxmeer vergroenen voortuinen: klimaatbestendiger én gezelliger

Op 22 april hebben inwoners van de Pieter Brueghelstraat in Boxmeer hun voortuinen groener gemaakt. Zij zijn hierbij geholpen door gemeente Land van Cuijk, waterschap Aa en Maas, woningcorporatie Mooiland en Sociom.  In totaal hebben zo’n 25 bewoners hun voortuinen vergroend en de straat daarmee groener en gezelliger gemaakt.

Groene (voor)tuin = gezelliger, meer natuur en minder hitte en regenwateroverlast

De inwoners werkten hieraan mee om de buurt groener en gezelliger te maken. In een groene tuin is meer ruimte voor natuur (denk aan vogels en insecten) en loopt regenwater sneller en beter weg. Bovendien zorgt groen in de zomer ook voor minder hitte. Door het extremere weer is het ook heel belangrijk dat we beter op droogte, wateroverlast en hitte zijn voorbereid. Een groene tuin helpt daarbij. Allemaal voordelen van een groene(re) voortuin. Inwoners vonden het daarbij ook erg gezellig om samen met hun straatgenoten aan de slag te gaan. Ze hielpen elkaar en wisselden ideeën uit. Een mooie bijkomstigheid.  .

Bewoners waarderen extra hulp

Medewerkers en bestuurders van de gemeente Land van Cuijk, waterschap Aa en Maas, woningcorporatie Mooiland en Sociom hielpen de bewoners bij deze tuinvergroeningsactie. Dat zorgde voor extra handjes. Ook een lokale hovenier hielp mee. Zo werden de juiste adviezen gegeven over inrichting van de tuinen en welke planten het beste gepoot konden worden. Er was een aanhangwagen (voor het afvoeren van tegels en tuinafval), koffie en thee. Na afloop van het werk kletsten buurtbewoners gezellig na en bewonderden ze elkaars tuinen.

Waarom tuinvergroeningsacties in het Land van Cuijk?

De gemeente Land van Cuijk werkt samen met waterschap Aa en Maas, Mooiland en Sociom om het Land van Cuijk klimaatbestendiger te maken. Doel is om in de toekomst beter opgewassen te zijn tegen wateroverlast, droogte en hitte. Dit doen we onder andere door het vergroenen van (voor)tuinen, bedrijventerreinen en schoolpleinen. In de zomer worden voortuinen in Wanroij vergroend en in het najaar gaan we weer aan de slag in Boxmeer.