Bedenk een naam voor de fietsbrug Cuijk – Mook

De gemeenten Mook en Middelaar en Cuijk roepen iedereen op een leuke, originele, aansprekende naam voor de fietsbrug Cuijk – Mook te verzinnen. Degene die de uiteindelijk gekozen naam bedenkt, kan een verassing tegemoet zien, wordt uitgenodigd om bij de opening van de fietsroute en -brug aanwezig te zijn en hem of haar valt als bedenker van de naam natuurlijk eeuwige roem ten deel.

Fietsbrug

Om gemakkelijk en snel van Cuijk naar Nijmegen v.v. te kunnen fietsen, wordt een snelle fietsroute (of snelfietsroute) aangelegd. Een belangrijk onderdeel van deze route is een brug over de Maas die de Brabantse (Cuijk) en Limburgse (Mook) Maasoever verbindt. De snelfietsroute heeft inmiddels de naam MaasWaalpad gekregen maar de fietsbrug zèlf heeft nog geen naam. 

Het ontwerp van de brug werd destijds door het begeleidend Kwaliteitsteam beoordeeld als ‘fraai’, en ‘goed doordacht’. “De nieuwe fietsburg vormt ook een vanzelfsprekend geheel met de er naast liggende spoorbrug”, aldus het team. De hoofdoverspanning (boven de Maas) van de fietsbrug wordt geheel in staal uitgevoerd, de aanbruggen (boven de uiterwaarden) worden van beton. De brug krijgt een voetpad van anderhalve meter breed en een fietspad van vier meter breed. De brug is niet bedoeld en ook niet ontworpen voor (toekomstig) autoverkeer. Wel kunnen kleine dienst-, nood- en hulpverleningsvoertuigen over de brug rijden. De brug is nu nog in aanbouw, de officiële opening wordt in september 2020 verwacht.

Naam
Zo’n mooie, maar vooral ook nuttige brug, verdient een naam, zo vinden de gemeenten Cuijk en Mook en Middelaar. Beide gemeenten roepen iedereen op om een mooie, leuke, originele naam voor de brug te bedenken. De nieuwe naam mag verwijzen naar de locatie (het landschap of de rivier), de geschiedenis van de regio of kan betrekking hebben op het thema ‘verbinden’, ‘fietsen’ ‘Brabant-Limburg’ en dergelijke. Maar ook alle andere ideeën zijn welkom. Eigenlijk zijn er geen beperkende criteria voor wat betreft het indienen van een mooie naam. Er mogen ook meerdere voorstellen per persoon worden ingediend.

Hoe gaat het in zijn werk?

Voor het indienen van namen is tot 10 maart 2020 een speciaal e-mailadres opengesteld:  naamfietsbrug@cgm.nl. Indieners wordt gevraagd naast de ingediende naam (voorstel) hun contactgegevens achter te laten. Na sluiting van de inzendtermijn buigt een speciale jury zich over de ingediende namen. Deze jury bestaat uit drie personen: de heer A. Veenstra, zelfstandig landschapsarchitect en voorzitter van bovengenoemd Kwaliteitsteam, de heer G. Stoffels, wethouder gemeente Cuijk en de heer G. Wienhoven, wethouder gemeente Mook en Middelaar. De door de jury uitgekozen naam wordt bekrachtigd door een besluit van de colleges van beide gemeenten. Bij de officiële opening van de route en brug, september 2020, wordt de winnende naam onthuld.