Anton de Weerd Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Vanwege zijn verdiensten van regionale en landelijke betekenis is aan Anton de Weerd uit Beers de koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau toegekend. Op vele vlakken zet Anton zich vrijwillig in, daarbij gebruikmakend van zijn uitgebreide kring van connecties en zijn enthousiasmerende vermogen.

Anton de Weerd (64) is al lange tijd actief in het regionale zakelijk-maatschappelijke veld. Voor zijn vrijwilligerswerk was hij altijd bereid om zijn – wereldwijde – connecties in te schakelen die hij beroepshalve had als algemeen directeur van Marel/Stork in Boxmeer. Dat bleef niet alleen beperkt tot de regionale foodsector, als bestuurslid van Een Goei Leven, het Smaakcentrum, Stichting AgriFood Capital en als voorzitter van het AgriFood Tech Platform Land van Cuijk. Ook voor de Beerse carnavalsvereniging De Bokkerijers, de Boxmeerse wielerronde en de Schouwburg van Cuijk was en is hij een grote motivator, een sterke drijvende kracht die mensen bijeenbrengt, stimuleert en in beweging zet. ‘Als Anton belt, zeg je geen nee’. Maar altijd correct en met respect voor mensen, overtuigd van het belang voor het algemene doel.

Daarnaast is techniekonderwijs altijd een grote passie van Anton de Weerd geweest. Als bestuurslid van TechnoPromo, Sterk Techniek Onderwijs, Otherwyse, de werkgroep Hybride Docentschap, en als commissielid Arbeidsmarkt en Onderwijs van VNO-NCW Brabant is hij de verbindende schakel tussen onderwijs en bedrijfsleven. Voor Anton begint het denken over de toekomst bij de jonge mensen die deze toekomst letterlijk en figuurlijk moeten gaan maken.

Zijn kwaliteiten als denker én doener worden alom gewaardeerd. Het is mede daarom dat Anton de Weerd veelvuldig benaderd wordt zijn ondersteuning te verlenen aan activiteiten van verenigingen en instellingen in de regio. Nooit wordt tevergeefs een beroep op hem gedaan. Hij is namelijk ook bestuurslid van de Industriële Kring, Bedrijventerreinvereniging Saxe Gotha, het Platform MooiMaasvallei, vice-voorzitter van de Vrienden van het Maasziekenhuis en voorzitter van de RotaryClub Cuijk. Dit alles getuigt van een grote persoonlijke drive, met veel oog voor kansengelijkheid en rechtvaardigheid. Met zijn vele sociaal-maatschappelijke bijdragen toont Anton de Weerd zich een ware ambassadeur van de gehele regio Land van Cuijk.