Tezamen bij opgeknapte, Gasselse Mariakapel

 Zondag 14 augustus om elf uur viert de Parochie H. Elisabeth het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming tijdens een bijzondere Mis bij de Mariakapel even buiten Gassel.Koninklijke Harmonie ‘Meer Vreugd’ verzorgt onder leiding van Bart van Zutven de muziek, Schuttersgilde St. Jan Gassel draagt de aloude Staakmadonna aan, brengt een bloemenhulde en de vaandelgroet. Celebrant tijdens de H. Mis in deze bijzondere omgeving is pastoor Herman Schaepman. De aanwezigen zingen samen de vaste gezangen, enkele Marialiederen en weten zich van harte uitgenodigd om tijdens de Mariahulde een lichtje aan te steken.

 Vorige zomer is vanuit de Gasselse gemeenschap veel geïnvesteerd in het herstel van deze kapel én het restaureren van een nu vrijstaand Mariabeeld.  En vanzelfsprekend ontbreekt ook dit jaar  in het gastvrije Gassel na de Eucharistieviering het kopje koffie of thee niet.

Vanwege de gebruikelijke opkomst uit de parochie én regio brengt iedereen een eigen stoeltje mee.

Mocht slecht weer onverhoopt deze openluchtviering onmogelijk dreigen te maken, dan luidt men in Gassel zaterdagavond tegen zes uur de klok, verschijnt er een bericht op de parochiewebsite en is deze H. Mis zondag om elf uur zonder harmonie in haar St.-Jan de Doperkerk.