Aftrap nieuw natuurgebied in Rijkevoort – Van landbouwgrond naar natuur voor plant, mens en dier

In Rijkevoort is woensdagmiddag 18 januari de aftrap geweest van een nieuw aan te leggen natuurgebied. Boer Job Albers van zorgboerderij An ’t Hoag in Rijkevoort heeft in samenwerking met de gemeente en verschillende andere partijen een mooi plan voor zijn 9,5 hectare grond gemaakt. In dit plan komt van alles samen: duurzaamheid, natuur, voedselvoorziening, recreatie en educatie.
Albers heeft de grond jarenlang gepacht van de gemeente en gaat de landbouwgrond nu inrichten als natuur. Dat doet hij met een speciale kortingsregeling voor natuurinclusief ondernemen in combinatie met natuurontwikkeling.
Wethouder Antoinette Maas plantte vanmiddag de eerste boom -van de 3000 die er komen- in dit nieuw aan te leggen natuurgebied.

Gebiedsproces natuurontwikkeling en Groenstructuurplan

Het plan komt voort uit het gebiedsproces natuurontwikkeling (van de voormalige gemeente) Sint Anthonis dat in 2019 van start is gegaan. Het gebiedsproces is onderdeel van het Groenstructuurplan 2019 t/m 2024. Dit is een goed werkend format gebleken voor de natuurvisie waardoor gemeente Land van Cuijk dit jaar van start is gegaan om door te ontwikkelen voor de periode 2024 t/m 2030. Dit gebiedsproces wordt geïntegreerd met andere visies die ook ontwikkeld worden zoals de transitie buitengebied/landbouw.
Doel van dit alles is een robuuste natuur -en landschapsstructuur realiseren waar planten, dieren en ook mensen van profiteren. Het plan van Albers past sluit hier perfect op aan.

Wie zijn de samenwerkingspartners uit het Gebiedsproces natuurontwikkeling?
Dat zijn de gemeente Land van Cuijk, de provincie Noord-Brabant, het GroenOntwikkelfonds Brabant, waterschap Aa en Maas, Bosgroep Zuid-Nederland en Orbis. We werken hierin natuurlijk samen met partijen die de transitie naar groen/natuur willen maken en partijen die het werk uitvoeren.

Resultaten

Sinds 2019 wordt intensief samengewerkt aan realisatie van 4 hectare bos, 11 hectare nieuwe natuur en aanleg van 3,5 stuks ecologische verbindingszones. Een groot gedeelte daarvan is al aangelegd of wordt op dit moment aangelegd.
Verder benutten we opgaven binnen wijstgebieden, spelen we in op mogelijkheden met de bossenstrategie voor bijvoorbeeld vrijkomende agrarische bestemmingen. Ook benutten we kansen met ondernemende natuur en combi’s met bijvoorbeeld een zorgfunctie, zoals bij
zorgboerderij An’ t Hoag, en worden natuurinclusieve landbouwmogelijkheden gestimuleerd.
We zien inmiddels al een meetbare toename aan bestuivers in bermen. Dit heeft raakvlak met natuur- en landschapsontwikkeling en vice versa.

Ruimtelijke ordening en natuurvisie

Maatschappelijke functies zoals zorgboerderij An ’t Hoag met landschapsontwikkeling, landschapsbeheer en voedselfuncties worden gestimuleerd. Toename aan bosontwikkeling is nodig om negatieve milieueffecten en effecten met fijnstof tegen te gaan. Voorbeeld is de bossenstrategie en aanplant van duizenden bomen.

De plannen in Rijkevoort

Job Albers, de vooruitstrevende en enthousiaste boer, is blij met de samenwerking vanuit het gebiedsproces. Hierdoor kan hij voortvarend van start met zijn plannen, waarin ruimte en voedsel is voor zijn dieren, recreanten door het gebied kunnen wandelen over struinpaden (mét educatieve informatieborden), waarin hij zelf wat kan oogsten (bijv. fruit) en verkopen in zijn boerderijwinkel. “Ik wil graag natuur die gebruikt kan worden”.

Fotobijschrift: Wethouder Antoinette Maas had de eer om de eerste boom te mogen planten in het nieuw aan te leggen natuurgebied op het Rijkevoortse land van boer Job Albers (rechts op de foto te zien).