Actiedag weerbaar buitengebied gemeente Sint Anthonis

Op maandag 27 september 2021 vond in het buitengebied van de gemeente Sint Anthonis een actiedag plaats, waaraan deelgenomen werd door de politie Maas en Leijgraaf, de Omgevingsdienst Brabant Noord, de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, Samen Sterk in Brabant, Waterschap Aa en Maas, Staatsbosbeheer, Taskforce RIEC en de gemeente Sint Anthonis.

Zichtbaarheid overheid in het buitengebied

De gemeente Sint Anthonis neemt, samen met Taskforce RIEC Brabant-Zeeland, deel aan een pilot ‘Veilig en Weerbaar Buitengebied’ voor de ontwikkeling van een integrale ondermijningsaanpak. Het project ‘Veilig en Weerbaar Buitengebied’ richt zich op de versteviging van het buitengebied tegen ondermijnende vormen van criminaliteit, waarbij de focus ligt op druggerelateerde vormen van criminaliteit. Bovendien in het bijzonder aandacht voor de risico’s van mensenhandel (arbeidsuitbuiting), witwassen, milieucriminaliteit.

Actiedag buitengebied
Als onderdeel van deze pilot is op 27 september 2021 een integrale actiedag in het buitengebied van de gemeente Sint Anthonis gehouden. Daarbij hebben de verschillende partners in wisselende combinaties het buitengebied geïnspecteerd. Bij een negental vooraf geselecteerde objecten is nadere controle verricht. Daarbij zijn bij een aantal adressen zaken als strijdigheid met het bestemmingsplan en het niet ingeschreven staan van bewoners geconstateerd. Ook werden er situaties aangetroffen die op milieuvlak nog nader onderzoek verdienen door NVWA en ODBN.  Hoewel er jaarlijkse meerdere actiedagen in de gemeente Sint Anthonis gehouden worden, was de opzet van deze actiedag nieuw wat betreft het aantal deelnemende partners. De verschillende partijen hebben daarbij elk hun eigen expertise ingebracht en er is over en weer van elkaar geleerd. Deze brede samenwerking smaakte naar meer en zal ook in de nieuwe gemeente Land van Cuijk herhaald worden.

Aanpakken en tegengaan van criminele activiteiten is een taak van ons allemaal

Georganiseerde criminaliteit pakken we samen aan. Vermoedens van criminele activiteiten of opvallende zaken kunnen worden gemeld bij de politie (spoed 112, anders 0900-8844) of bij de gemeente, maar ook anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of online via www.meldmisdaadanoniem.nl. Een ervaren vertrouwenspersoon zorgt ervoor dat uw anonimiteit wordt gewaarborgd. Op deze manier zorgen we samen voor een betere en veiligere woon-, werk- en leefomgeving.