Aanmelding voor Euregionale Scholenwedstrijd verlengd

Nederlandse en Duitse scholieren motiveren elkaar tot duurzaam handelen
Wat is mijn ecologische voetafdruk? Hoe kan ik deze verkleinen, en hoe kan ik leeftijdsgenoten uit
Duitsland motiveren om ook duurzamer te handelen? Deze vragen staan centraal tijdens de derde
editie van de Euregionale Scholenwedstrijd van de Euregio Rijn-Waal. De aanmeldingstermijn is nu
verlengd: Nederlandse en Duitse middelbare scholieren kunnen zich nog tot en met 11 januari 2021
aanmelden. Tot nu toe hebben 351 leerlingen uit 20 klassen van 15 verschillende scholen dat al
gedaan. Om inspiratie op te doen voor hun inzendingen, volgen de deelnemers in januari en februari
vier interactieve digitale workshops.

Duurzaamheid: daar draait het allemaal om tijdens deze wedstrijd, die mogelijk wordt gemaakt door
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de regering van de Duitse deelstaat
Noordrijn-Westfalen. Vooral de klimaatverandering zorgt ervoor dat mensen op steeds meer vlakken
waarde hechten aan een duurzame omgang met de aarde. Maar wat is duurzaam handelen precies?
Welke verschillen zijn er tussen Nederland en Duitsland, en wat kunnen beide buurlanden van elkaar
leren? De komende maanden gaan scholieren uit beide landen met deze vraagstukken aan de slag.
Interactieve workshops.

Samen met museum ‘De Bastei’ in Nijmegen en het netwerk ‘Groen Blauwe Rijn Alliantie’ heeft de
Euregio Rijn-Waal een inspirerend workshopprogramma ontwikkeld, dat uit vier interactieve films
bestaat. Deze kunnen op elk gewenst moment in de les of thuis gevolgd worden. In de eerste workshop
doen de Nederlandse en Duitse scholieren onder leiding van meteorologe Margot Ribberink onderzoek
naar hun eigen ecologische voetafdruk. Deze wordt beïnvloed door zaken als vliegen, het eten van
vlees en het kopen van kleding en elektronica. Hoe kunnen de scholieren hun eigen ecologische
voetafdruk verkleinen? In de volgende drie workshops komen de thema’s wonen, voeding, spullen en
vervoer aan bod. De Nederlandse en Duitse deelnemers stellen vervolgens een persoonlijk
ontwikkelingsplan op hoe ze zelf duurzamer kunnen gaan leven. Ribberink beantwoordt bovendien
tijdens vijf live online meetings vragen van scholieren. De deelnemers hebben vervolgens tot en met
15 maart de tijd om een creatieve inzending te maken waarmee ze scholieren uit het buurland kunnen
inspireren tot duurzamer handelen.

Prijzen voor beste inzendingen
Een deskundige jury buigt zich eind maart over de inzendingen en bepaalt aan de hand van
verschillende beoordelingscriteria welke bijdragen eruit springen. Deze worden in april met mooie
prijzen beloond. In verband met de ontwikkelingen omtrent de coronapandemie staat de precieze
vorm van de prijsuitreiking nog niet vast. Wat wel al vaststaat, is dat er in drie categorieën prijzen te
winnen zijn – en misschien reikt de jury nog wel extra prijzen uit. “We gaan er in ieder geval alles aan
doen om de prijswinnaars op een mooie manier in het zonnetje te zetten”, aldus projectcoördinator
Heidi de Ruiter van de Euregio Rijn-Waal.

Op www.euregio.org/scholenwedstrijd is meer informatie over de deelnamevoorwaarden, de
workshops en de beoordelingscriteria te vinden.