www.gemeentelandvancuijk.nl slaagt voor strenge toegankelijkheidstoets!

Toegankelijke website

De gemeentelijke website moet toegankelijk zijn voor zo veel mogelijk mensen. Oók voor mensen met een beperking. Er zijn internationale richtlijnen voor toegankelijkheid van informatie op websites en daaraan is de gemeentelijke website getoetst. We beschikken daarmee over een website die ook toegankelijk is voor mensen met een visuele, auditieve, verstandelijke en motorische beperking. Ook mensen met kleurenblindheid, mensen met dyslexie en mensen die Nederlands als tweede taal spreken, hebben baat bij een toegankelijke website.

Zowel de technische als de inhoudelijke toetsing ging goed en dat betekent dat de website aan de hoogste eisen voor toegankelijkheid voldoet.

Burgemeester trots op resultaat

“Ik ben natuurlijk ongelooflijk blij met deze uitslag”, vertelt burgemeester Hillenaar. “Ik ben nog veel blijer met de achterliggende gedachte, dat je er als gemeente voor zorgt dat iedereen mee kan doen. Dat we er alles aan doen om de gemeentelijke dienstverlening en informatie voor zo veel mogelijk mensen beschikbaar en toegankelijk te maken. Wist je dat mensen met een visuele beperking vaak gebruik maken van speciale voorleessoftware om websites te kunnen lezen? Om dat goed te kunnen, moet de website aan allerlei voorwaarden voldoen. Voor mensen met een beperkt gehoor is het belangrijk dat we filmpjes ondertitelen en het is voor iedereen prettig wanneer er in begrijpelijke taal wordt geschreven. Ook daar is veel aandacht voor geweest bij het inrichten van deze website.”

De proef op de som
Burgemeester Hillenaar was onder de indruk van het bezoek aan de in Grave wonende Wim Pierik. De heer Pierik liet zien hoe hij, ondanks zijn visuele beperking, de gemeentelijke website tóch goed kon lezen. Hij maakte daarbij gebruik van zowel voorleessoftware als een braille leesbalk. Pierik benadrukte dat het voor hem, én mensen die met andere beperkingen te maken hebben, van groot belang is dat websites worden ingericht met inachtneming van de webrichtlijnen. Van dit bezoek is een kort filmpje [De gemeentelijke website is volledig toegankelijk verklaard – YouTube] gemaakt.

Blijvend aandacht voor toegankelijkheid
Natuurlijk was de website al sinds 1 januari 2022 in de lucht en bruikbaar. Om echter alle puntjes op de i te krijgen en te voldoen aan alle technische en tekstuele toegankelijkheidseisen waren nog enkele maanden langer nodig. Op 14 juli is de audit uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. In bijbehorend rapport staat dat de gemeentelijke website voldoet aan de richtlijnen conform WCAG 2.1 AA (Web Content Accessibility Guidelines). Op de pagina Over deze website vind je onder het kopje “Toegankelijkheid” meer informatie.

Foto: Op bezoek bij Wim Pierik die uitlegt hoe hij de gemeentelijke website bekijkt