Lezing: genealogie en heraldiek

Heraldiek en genealogie Wapens of blazoenen zijn gekleurde, meestal erfelijke herkenningstekens van een familie of gemeenschap.Het gebruik ervan dateert al van de vroege middeleeuwen. Behalve adel, werden wapens ook gebruikt door bisdommen, abdijen, steden, dorpen en voorname families, om daarmee hun maatschappelijke positie en onafhankelijkheid te onderstrepen.

Er schuilt een wereld van symboliek achter het voeren van wapens. Heraldiek is de wetenschap die de ontwikkeling en het gebruik van wapenschilden bestudeert.

René Vroomen is een bekend heraldicus die actief is in verscheidene heraldische organisaties, zoals het Nederlands Genootschap voor Heraldiek. Zaterdag 21 januari a.s. komt bij naar de afdeling en zal hij ingaan op de geschiedenis van de heraldiek, en de wijze waarop een eigen familiewapen tot stand kan komen. Ook zal hij ingaan op de achtergronden en gebruiken van het voeren van een familiewapen en de heraldische regels die daarbij spelen. De lezing geeft daarnaast een handreiking om te kunnen achterhalen of voorouders een wapen voerden. Het belooft een lezing vol tips te worden voor iedereen die op zoek is naar zijn of haar genealogisch/heraldische familiegeschiedenis.

De bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 21 januari 2023 in Wijkaccommodatie “De Wester”, Havikstraat 1, 5451 XG Mill. De zaal gaat open om 13.30 uur, de middag start om 14.00 uur. De toegang is gratis voor NGV-leden, niet-leden betalen 3 euro entree.